Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-SM-D2] Stosunki międzynarodowe, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-SM-D2
Jednostka organizacyjna Instytut Politologii
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
pok. 309, 310
tel. (77) 452 74 60, tel. (77) 452 74 62,
e-mail: politologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-14:00
Adres WWW http://politologia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Ogólnym celem kształcenia realizowanym na kierunku Stosunki międzynarodowe będzie nabycie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych na współczesnym rynku pracy. W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Jednym z celów studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe jest zgłębienie wiedzy na temat międzynarodowego środowiska i umiejętności związanych z zarządzaniem nim w oparciu o metody i aparat naukowy. Tym samym studia te pozwalają na wyspecjalizowanie i pogłębienie prowadzonych już przez pracowników i studentów Instytutu badań nad międzynarodową sferą rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego. Absolwenci wyposażeni zostają w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach społecznych, służbie państwowej, w tym zagranicznej, a także w całym sektorze publicznym związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.

 

Już na II semestrze studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe student ma możliwość wyboru własnej ścieżki kształcenia w ramach jednej z trzech specjalności:

 

  • Regionalizm i samorząd,
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

 

Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, iż studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie!

 

Czego uczy się na stosunkach międzynarodowych?

Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy prawnej i ekonomicznej. Dostrzegają jej związki z praktyką – przydatną na rynku pracy. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest w naszym Instytucie jako fundament wykształcenia. W trakcie nauki dowiesz się o współpracy międzynarodowej, gospodarczych realiach współczesnego świata, negocjacjach międzynarodowych, a także nabędziesz wiedzę w zakresie nowych form dyplomacji, dzięki czemu będziesz mógł indywidualnie i w grupie kształtować stan posiadanej wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy!

 Metoda case study jest najczęściej wykorzystywana w pracy dydaktycznej przez wykładowców Instytutu Politologii!

Co istotne, już po ukończeniu kursów z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także całego zespołu wybieranych kursów specjalistycznych nasi absolwenci są przygotowani do pełnienia kluczowych ról społecznych i wykonywania ważnych zawodów w sektorze usług społecznych i publicznych. Są ambasadorami i konsulami; kierują międzynarodowymi zespołami branżowymi, a także realizują się na polu biznesowym! Są również przygotowani do prowadzenia pracy naukowej.

Program studiów „Stosunki międzynarodowe” posiada podział na specjalności. Już od II semestru studenci wybierają swoją ścieżkę w ramach jednej z trzech autorskich specjalności:

  • Regionalizm i samorząd,
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe,
  • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

 

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej oraz w wyspecjalizowanych agendach zajmujących się współpracą międzynarodową, jak również w organizacjach pozarządowych oraz w sektorze prywatnym. Widać wyraźnie, iż kierunek „Stosunki międzynarodowe” odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi, ale również stanowi nową propozycję w gronie już funkcjonujących kierunków.

Absolwenci wykazujący zainteresowania naukowe będą przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie) z zakresu nauki o polityce.

 


Zasady kwalifikacji

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1