Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-SO-D3] Socjologia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-SO-D3
Jednostka organizacyjna Instytut Socjologii
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas Instytut Socjologii ul. Katowicka 89, 45-061 Opole III piętro, p. 338 lub 342
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00-16:00
Adres WWW http://socjologia.wns.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Gdzie pracują socjologowie? 

Socjologowie z Opola pracują jako urzędnicy, pracownicy socjalni, pracownicy stowarzyszeń i fundacji, specjaliści od zasobów ludzkich, relacji społecznych, w reklamie i w mediach.

Socjologowie pracują także w międzynarodowych korporacjach, firmach zajmujących się szkoleniami kadr a w instytucjach publicznych, takich jak kuratoria sądowe, urzędy gminy, urzędy miejskie i wojewódzkie, urzędy pracy.

Jednym słowem, jako jeden z nielicznych kierunków socjologia daje konkretne profesjonalne kompetencje i szerokie pole wyboru miejsca pracy – duże możliwości adaptacji na nieustannie zmieniającym się rynku pracy w szerokim zakresie możliwości i umiejętności.

Kształcimy krytyczne myślenie, pomagamy w systematycznym rozwiązywaniu problemów, uczymy wrażliwości społecznej, zarządzania grupami, rozumienia komunikacji społecznej, ale przede wszystkim uczymy badać.

 

Wiedza i umiejętności praktyczne po socjologii

Studenci, którzy rozpoczynają studia jako przyszli socjologowie mają możliwość wyboru kilku specjalności, które oferujemy w naszym Instytucie, pozwalające rozwinąć skrzydła w zawodzie badacza społecznego i pomóc w zdobyciu wielu przydatnych umiejętności.

Po II semestrze studiów studenci mają możliwość wyboru nowych specjalności na kierunku:

 

Badania internetowe 

Specjalność została stworzona z myślą o osobach zainteresowanych wyszukiwaniem wiarygodnych informacji w Internecie, wykorzystywaniem nowych technologii  do zdalnej pracy lub chcących zdobyć umiejętności w projektowaniu i realizacji internetowych, jakościowych i ilościowych badan empirycznych.

 

Na studiach nauczysz się:

 • wykorzystywać nowe technologie w praktyce badawczej
 • badać i analizować wirtualną rzeczywistość
 • społecznych mechanizmów zarządzania treściami

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania i realizacji internetowych badań empirycznych – jakościowych i ilościowych
 • wyszukiwania wiarygodnych i rzetelnych informacji w internecie
 • wykorzystania nowych technologii do pracy zdalnej

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w firmach prowadzących badania społeczne i marketingowe
 • w agencjach reklamowych
 • w przedsiębiorstwach oferujących produkty i usługi w internecie

 

Badania rynkowe

Studenci specjalności poznają jak wykorzystywać wiedzę socjologiczną do realizacji badań rynkowych oraz jak funkcjonują organizacje, w szczególności organizacje postfordowskie i sieciowe. 

 

Na studiach nauczysz się:

 

 • jak wykorzystać wiedzę socjologiczną do realizacji badań rynkowych
 • jak funkcjonują organizacje, w szczególności organizacje postfordowskie i sieciowe
 • jak samodzielnie identyfikować oraz kreatywnie rozwiązywać problemy marketingowe

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania i realizacji jakościowych i ilościowych badań rynkowych
 • krytycznej analizy i interpretacji działań organizacji
 • przygotowania analizy SWOT (mocnych i słabych stron) organizacji

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w firmach prowadzących badania rynkowe
 • w organizacjach pozarządowych i biznesowych
 • w urzędach i instytucjach, które potrzebują nieustannego prowadzenia badań na potrzeby swojego funkcjonowania

 

Problemy społeczne

Studiowanie tej specjalności pomaga poruszać się w kręgu wszelkich ''trudnych spraw'' występujących w społęczeństwie, takich jak ubóstwo, bezrobocie, przemoc, przestępczość, alkohol czy narkotyki a przede wszystkim umiejętnie diagnozować i rozwiązywać współczesne problemy społeczne.

 

Na studiach nauczysz się:

 

 • diagnozować i rozwiązywać współczesne problemy społeczne
 • korzystać z narzędzi ewaluacyjnych (np. analizując programy profilaktyczne)
 • tworzyć programy edukacyjne

Zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania i realizacji badań z zakresu problemów społecznych
 • rozumienia i analizowania kwestii społecznych
 • interpretacji globalnych i lokalnych problemów społecznych wynikających z istnienia nierówności społecznych, struktury społecznej oraz zróżnicowania etnicznego, płci, klasowo-warstwowego itp.

Po studiach znajdziesz pracę:

 • w fundacjach, stowarzyszeniach, w samorządach, ośrodkach pomocy społecznej i pomocy rodzinie
 • w poradniach, szpitalach
 • w  instytucjach badawczych diagnozujących trudne sytuacje w życiu zbiorowym

 

Działalność studencka

Nasi studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uniwersytetu. Jednym z przejawów ich zaangażowania jest działalność w istniejącym już na długo przed uruchomieniem w Uniwersytecie Opolskim studiów socjologicznych - Studenckim Kole Naukowym Socjologów (SKNS).

Na jego działalność składają się między innymi: organizacja konferencji studenckich, redakcja czasopisma studentów socjologii "Interakcje", wyjazdy do innych ośrodków akademickich, prowadzenie badań, organizacja spotkań z interesującymi postaciami, nawiązywanie kontaktów ze studentami z innych ośrodków akademickich, działalność na rzecz środowiska, uczestnictwo w Gali Młodego Naukowca, a także prezentowanie osiągnięć i sukcesów naszych młodych socjologów na corocznych Festiwalu Nauki, w którym bierzemy aktywny udział.


Od dwóch lat współpracujemy z Urzędem Statystycznym w Opolu, który przeprowadza darmowe szkolenia dla studentów z analiz statystycznych. Członkowie Koła Socjologów aktywnie angażują się w organizację i prowadzenie warsztatów międzykulturowych, w których udział biorą studenci szkół licealnych oraz wielu obcokrajowców pochodzących z różnych kultur czy religii, dzięki czemu jeszcze atrakcyjniej możemy poznać różnorodność społeczeństw. Łącząc naukę z pasją, studenci nabywają doświadczenia badawczego, rozwijają zmysł organizatorski, pielęgnują tradycję koła, jednocześnie doskonale się przy tym bawiąc.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Po obronie licencjatu (3 lata studiów) przygotowaliśmy dla naszych studentów aż pięć możliwości kontynuowania ścieżki socjologicznej:

- Socjologia organizacji
- Socjologia problemów społecznych
- Badania socjologiczne w praktyce społecznej
- Design i projektowanie społeczne
- Intercultural Communication (studia w języku angielskim)

  

Szczegółowe informacje

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Socjologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Socjologii:

 

Collegium Civitas

Instytut Socjologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

tel. 77 452 74 80 

III piętro, p. 338

e-mail: socjologia@uni.opole.pl

 

Przydatne strony:

www.socjologia.uni.opole.pl – oficjalna strona

www.hello.uni.opole.pl - strona o życiu w Opolu przygotowana przez naszych międzynarodowych studentów

 

Komisja rekrutacyjna

 

Członkami Komisji Rekrutacyjnej są w bieżącym roku:

- Przewodniczący Komisji: dr hab. Robert Geisler, prof. UO

- Sekretarze: dr Borys Cymbrowski oraz Katarzyna Nowak- prowadząca sekretariat Instytutu.

- Członek Komisji: dr Tadeusz Detyna

 

Sekretarze Komisji odpowiadają na pytania kandydatów pod adresami: borys.cymbrowski@uni.opole.pl oraz kanowak@uni.opole.pl

Jeśli coś jest niejasne, nie wahajcie się, pytajcie!

  

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

 

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.