Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-PRK-FZ.DF-S.M.2] Filozofia, sp. Zintegrowane doradztwo filozoficzne, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-FZ.DF-S.M.2
Jednostka organizacyjna Instytut Filozofii
Kierunek studiów Filozofia - Zintegrowane doradztwo filozoficzne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Filozofii
Uniwersytet Opolski
Ul. Katowicka 89
45-061 Opole
Tel. +48 77 452-74-95 lub
Tel. +48 77 452 74 80
E-mail: filozofia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu -
Adres WWW http://www.filozofia.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Studiowanie filozofii pozwala studentom na dużą swobodę w poszukiwaniu ich ścieżki rozwoju. W Instytucie panuje życzliwa atmosfera, studenci zawsze mogą liczyć na wsparcie swoich inicjatyw. Kadra naukowa ściśle współpracuje ze studentami w organizowaniu przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju naukowego studiujących filozofię oraz popularyzują ją wśród młodzieży szkolnej, studentów innych kierunków i mieszkańców Opola. Posiadanie przez Instytut uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii umożliwia absolwentom kontynuowanie przygody z tą fascynującą dziedziną myśli ludzkiej.

 

Działalność studencka

W Instytucie Filozofii działają dwa koła naukowe: Studenckie Koło Filozofów oraz Koło Naukowe Orientalistyki.

Studenckie Koło Filozofów

Działalność Koła skupia się wokół: spotkań, podczas których analizowane i dyskutowane są wybrane klasyczne teksty filozoficzne; wykładów pracowników naukowych Instytutu Filozofii i gości spoza Instytutu; organizowania wyjazdów studenckich na konferencje czy zjazdy naukowe oraz organizacji konferencji naukowych.

Koło Naukowe Orientalistyki

Koło skupia się na działalności informacyjnej dotyczącej wiedzy na temat filozofii i światopoglądów kultur Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Z jednej strony chodzi o wskazanie pożytków jakie współczesna psychologia, filozofia czy nawet fizyka może odnieść dzięki dialogowi z 2500 tysiącletnią tradycją buddyjską, z drugiej natomiast o zagrożenia jakie niesie ze sobą kulturowa specyfika islamu. Koło organizuje wykłady otwarte, spotkania i warsztaty. Stałym elementem działalności jest cyklicznie organizowana konferencja Dni Tybetu w Opolu.

 

Co można robić po tych studiach?

 Studia filozoficzne przygotowują do pracy w organizacjach i instytucjach o profilu politycznym, społecznym, w organach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w sferze edukacji i placówkach naukowo-badawczych.  Studia filozoficzne przygotowują także do pełnienia wielu funkcji w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym i gospodarczym. Absolwenci studiów filozoficznych posiadają umiejętności trafnego dostrzegania i rozwiązywania problemów pojawiających się w różnorodnych dziedzinach aktywności ludzkiej. Cechują się dużą elastycznością na rynku pracy oraz zdolnością adaptacji do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych. Nabywają wiele cenionych dziś na rynku tzw. umiejętności miękkich. Odnoszą sukcesy życiowe i zawodowe w długofalowej perspektywie. 

 


Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów*

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1

*Absolwenci pozostałych kierunków uniwersyteckich (oprócz filozofii) muszą zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną z podstaw filozofii.