Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-PRK-PPWJA-S.L.3] Pedagogika, sp. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-PPWJA-S.L.3
Jednostka organizacyjna Instytut Studiów Edukacyjnych
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres WWW http://ise.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki. Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

Opolskie Słodziaki - OP (10)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna spełnia kluczową rolę w rozwoju człowieka dając mu fundament do rozwijania swoich pasji i zainteresowań na kolejnych szczeblach edukacji. Jest to również czas, w którym w sposób szczególny kształtują się zdolności językowe. Dowodzą tego między innymi badania z neurobiologii, które potwierdzają wyższą efektywność nauki języków obcych w okresie dzieciństwa. Współczesne uwarunkowania życia społecznego i przemian cywilizacyjnych wymagają od jednostki ludzkiej znajomości nie tylko języka ojczystego, lecz również obcego. Fakt ten doceniają kraje Unii Europejskiej, które tworzą szereg możliwości do prowadzenia zajęć w zakresie nauki języka obcego, wśród dzieci na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia na tej specjalności poszerzają podstawowy zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wyposażają studentów w kompetencje metodyczne nauki języka angielskiego na tym szczeblu kształcenia w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent po ukończeniu studiów poprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz językiem angielskim i nabywa wszechstronną wiedzę w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studia uczą tego, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii oraz przedmiotów metodyczno-praktycznych. W kształceniu duży nacisk położony jest na rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych języka angielskiego i ojczystego. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje nauczycielskie i pedagogiczne w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oraz nauczania języka angielskiego na szczeblu wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

 

Wybrane przedmioty

    Pedagogika przedszkolna,
    Pedagogika wczesnoszkolna,
    Psychologia rozwojowa,
    Metodyka wychowania w przedszkolu,
    Edukacja polonistyczna,
    Edukacja środowiskowa,
    Gramatyka języka angielskiego,
    Umiejętności zintegrowane z języka angielskiego,
    Konwersacje w języku angielskim,
    Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III.

 Co można robić po studiach?

Po ukończeniu studiów absolwent ma możliwości podjęcia pracy w placówkach przedszkolnych różnego typu, w klasach I-III szkoły podstawowej oraz jako nauczyciel języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 

Działalność studencka

W ISE działają trzy studenckie koła naukowe: Naukowe Koło Terapeutów, Koło Naukowe Edukacji Kreatywnej i Medialnej oraz Koło Naukowe Pedagogiki Wczesnoszkolnej. 
 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, może kontynuować naukę na następujących kierunkach/specjalnościach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.  

 Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim, można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 33

Sekretarz:
dr Grzegorz Kozdraś
e-mail: grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

dyżury:

od 10.07.2018 do 28.07.2018 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00

od 03.09.2018 do 26.09.2018 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

od 30.07.2017 do 31.08.2018 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl


Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Uprawnienia rekrutacyjne laureatów i finalistów olimpiad centralnych, zawiera Uchwała Senatu UO nr 72/20122016 z dnia 29 maja 2014 r. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł (laureat, finalista). Z uprawnień, o których mowa w Uchwale, kandydat może skorzystać w roku, w którym uzyskał świadectwo maturalne. Kandydaci zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani poza limitem ustalonym dla danego kierunku studiów. 

Laureaci i finaliści olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości nowej matury z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania tego przedmiotu, otrzymują z niego maksymalną ilość punktów.