Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-PRK-SOC-N.L.3] Socjologia, I stopień, 3-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-SOC-N.L.3
Jednostka organizacyjna Instytut Socjologii
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas Instytut Socjologii ul. Katowicka 89, 45-061 Opole III piętro, p. 338
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00-16:00
Adres WWW http://socjologia.wns.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Wiedza i umiejętności praktyczne po socjologii

Nasz program studiów przewiduje także zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności, krytycznego czytania, obróbki multimediów i infografiki (pakiet Adobe), a przede wszystkim komputerowej analizy danych. Nasz absolwent potrafi przygotować komputerową analizę danych ilościowych i jakościowych w profesjonalnych programach komputerowych SPSS (analizę statystyczną, z możliwością certyfikacji zewnętrznej, na II stopniu studiów), CAQDA, ATLAS.ti (analiza jakościowa). Przydatną kompetencją jest również umiejętność zarządzania projektami, co umożliwia pozyskiwanie grantów o fundusze (m.in. w generatorze SOWA). Nasi pracownicy prowadzą bezpłatne szkolenia zakończone otrzymaniem certyfikatu.

Studenci pragnący wykorzystać możliwości, jakie stwarzamy, mogą uczestniczyć w wymianach międzyuczelnianych (krajowych i zagranicznych). Studiujemy w coraz bardziej międzynarodowym towarzystwie, ponieważ przyjeżdżają do nas koleżanki i koledzy w ramach wymiany studenckiej i programu Erasmus+. W związku z tym wiele kursów do wyboru można studiować w języku angielskim, nie tylko rozwijając się, ale też poznając ciekawych ludzi pochodzących z innych kultur. W siatce obowiązkowej przygotowaliśmy kurs z postaw języka socjologicznego w angielskim, żeby ułatwić korzystanie z naszej oferty. Chętnie pomożemy ci wyjechać po doświadczenie i możliwości, które umożliwia wymiana: za granicę albo do innego miasta w Polsce (program MOST), co zapewnia nam aktywna współpraca z uczelnianym Biurem ds. Badań i Współpracy z Zagranicą. 

 

Gdzie pracują socjologowie? 

Socjologowie z Opola pracują jako urzędnicy, pracownicy socjalni, pracownicy stowarzyszeń i fundacji, specjaliści od zasobów ludzkich, relacji społecznych, w reklamie i w mediach.

Socjologowie pracują także w międzynarodowych korporacjach, firmach zajmujących się szkoleniami kadr a w instytucjach publicznych, takich jak kuratoria sądowe, urzędy gminy, urzędy miejskie i wojewódzkie, urzędy pracy.

Jednym słowem, jako jeden z nielicznych kierunków socjologia daje konkretne profesjonalne kompetencje i szerokie pole wyboru miejsca pracy – duże możliwości adaptacji na nieustannie zmieniającym się rynku pracy w szerokim zakresie możliwości i umiejętności.

Kształcimy krytyczne myślenie, pomagamy w systematycznym rozwiązywaniu problemów, uczymy wrażliwości społecznej, zarządzania grupami, rozumienia komunikacji społecznej, ale przede wszystkim uczymy badać.

 

Działalność studencka

Nasi studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uniwersytetu. Jednym z przejawów ich zaangażowania jest działalność w istniejącym już na długo przed uruchomieniem w Uniwersytecie Opolskim studiów socjologicznych - Studenckim Kole Naukowym Socjologów (SKNS).

Na jego działalność składają się między innymi: organizacja konferencji studenckich, redakcja czasopisma studentów socjologii "Interakcje", wyjazdy do innych ośrodków akademickich, prowadzenie badań, organizacja spotkań z interesującymi postaciami, nawiązywanie kontaktów ze studentami z innych ośrodków akademickich, działalność na rzecz środowiska, uczestnictwo w Gali Młodego Naukowca, a także prezentowanie osiągnięć i sukcesów naszych młodych socjologów na corocznych Festiwalu Nauki, w którym bierzemy aktywny udział.


Od dwóch lat współpracujemy z Urzędem Statystycznym w Opolu, który przeprowadza darmowe szkolenia dla studentów z analiz statystycznych. Członkowie Koła Socjologów aktywnie angażują się w organizację i prowadzenie warsztatów międzykulturowych, w których udział biorą studenci szkół licealnych oraz wielu obcokrajowców pochodzących z różnych kultur czy religii, dzięki czemu jeszcze atrakcyjniej możemy poznać różnorodność społeczeństw. Łącząc naukę z pasją, studenci nabywają doświadczenia badawczego, rozwijają zmysł organizatorski, pielęgnują tradycję koła, jednocześnie doskonale się przy tym bawiąc.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Po obronie licencjatu (3 lata studiów) przygotowaliśmy dla naszych studentów aż pięć możliwości kontynuowania ścieżki socjologicznej:

- Socjologia organizacji
- Socjologia problemów społecznych
- Badania socjologiczne w praktyce społecznej
- Design i projektowanie społeczne
- Intercultural Communication (studia w języku angielskim)

  

Szczegółowe informacje

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Socjologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Socjologii:

 

Collegium Civitas

Instytut Socjologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

tel. 77 452 74 80 

III piętro, p. 338

e-mail: socjologia@uni.opole.pl

 

Przydatne strony:

www.socjologia.uni.opole.pl – oficjalna strona

www.hello.uni.opole.pl - strona o życiu w Opolu przygotowana przez naszych międzynarodowych studentów

 

Komisja rekrutacyjna

 

Członkami Komisji Rekrutacyjnej są w bieżącym roku:

- Przewodniczący Komisji: dr hab. Robert Geisler, prof. UO

- Sekretarze: dr Borys Cymbrowski oraz Katarzyna Nowak- prowadząca sekretariat Instytutu.

- Członek Komisji: dr Tadeusz Detyna

 

Sekretarze Komisji odpowiadają na pytania kandydatów pod adresami: borys.cymbrowski@uni.opole.pl oraz kanowak@uni.opole.pl

Jeśli coś jest niejasne, nie wahajcie się, pytajcie!

  

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

 

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.