Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-PRK-ZP-S.L.3.PP] Zarządzanie publiczne - profil praktyczny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-ZP-S.L.3.PP
Jednostka organizacyjna Instytut Politologii
Kierunek studiów Zarządzanie publiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
pok. 309, 310
tel. (77) 452 74 60, tel. (77) 452 74 62,
e-mail: politologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-14:00
Adres WWW http://politologia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek „Zarządzanie publiczne” odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi, dlatego ogólnym celem kształcenia realizowanym na tym kierunku jest nabycie przez studenta przede wszystkim wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych na współczesnym rynku pracy.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. Na potrzeby kierunku Zarządzanie publiczne uruchomimy w październiku 2018 roku dwie pracownie specjalistyczne:

  • rozwoju umiejętności interpersonalnych;
  • rozwoju umiejętności współpracy w grupie.

Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, iż studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie!

 

Czego uczy się na zarządzaniu publicznym?

Absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego kierowanie sobą, grupą, jak też zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje [b]program praktyk zawodowych, który potrwa aż 4 semestry[/b]. Absolwent posiądzie podstawy nowoczesnego projektowania. Zdobytą wiedzę teoretyczną będzie umiał zastosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądzie także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych.

Absolwenci kierunku „Zarządzanie publiczne” zdobędą kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2 oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji publicznej. Ponadto uzyskają umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowanie i realizacji projektu zawodowego.

Absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz w NGO’sach.

 

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego) dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej oraz w wyspecjalizowanych agendach zajmujących się szeroko rozumianym rozwojem, służbach (wojsku, Policji, ABW, SKW, SWW, CBA, CBŚ), jak również w organizacjach pozarządowych oraz w sektorze prywatnym.

Widać wyraźnie, iż kierunek „Zarządzanie publiczne” odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi, ale również stanowi nową propozycję w gronie już funkcjonujących kierunków. Jednym z celów studiów jest zgłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do percepcji i kreacji przez absolwentów międzynarodowego środowiska zarządzania w oparciu o metody i aparat naukowy. Tym samym studia na kierunku „Zarządzanie publiczne” pozwalają na wyspecjalizowanie i pogłębienie prowadzonych już przez pracowników i studentów Instytutu badań nad międzynarodową sferą rozwoju personalnego i grupowego.

Absolwent kierunku „Zarządzanie publiczne” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Politologia, Europa Master, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych.


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Lp.


Egzamin maturalny

Waga

Przedmiot Część % pkt
1 j. polski pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2 j. obcy pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3 przedmiot do wyboru* pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Lp. Przedmiot Ocena Waga
1 j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3 przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.