Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[4-KRK-S-GPI-L-D35] Gospodarka przestrzenna, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 4-KRK-S-GPI-L-D35
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole
tel. 77 401 69 00, 77 401 69 19
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-10:00
Adres WWW http://www.we.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja 2018/2019
Tura 2 (14.07.2018 00:00 - 26.09.2018 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (18.04.2018 00:00 - 09.07.2018 15:00)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący zakres wiedzy i umiejętności z nauk społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych.GŁÓWNYM CELEM KSZTAŁCENIA JEST:
wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania zadań i funkcji związanych z projektowaniem zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego na poziomie miast i gmin, województw, kraju i w układzie międzynarodowym.


PROGRAM KSZTAŁCENIA: obejmuje różnorodne treści dotyczące między innymi:

 •  zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem wartości przyrodniczych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych,
 •  planowania i programowania rozwoju miast, gmin i regionów,
 •  zarządzania przestrzenią poprzez plany zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem celów publicznych oraz potrzeb inwestorów,
 •  wdrażania strategii i programów rozwoju z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju,
 •  projektowania oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem najnowszych programów komputerowych,
 •  techniki prawodawczej, w tym konstruowania dokumentów prawa miejscowego,
 •  administrowania nieruchomościami, poprzez podejmowanie decyzji w zakresie ich najmu, kupna lub sprzedaży,
 •  pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych. W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIE JAK:

 •  zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni,
 •  budować atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną miast, gmin i regionów,
 •  kształtować dobre warunki życia i zamieszkania,
 •  zarządzać i gospodarować nieruchomościami, 
 •  kształtować atrakcyjność terenów wypoczynkowych i turystycznych,
 •  gospodarować majątkiem i budżetem jednostek samorządowych,
 •  racjonalizować wykorzystanie zasobów w rozwoju miast, gmin, regionów,
 •  budować i wykorzystywać system informacji o terenach GIS, 
 •  sprawić żeby miasto było inteligentne i zrównoważoneABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – studiów inżynierskich Inżynier gospodarki przestrzennej jest przygotowany do pracy jako:

    Urbanista,

    Architekt krajobrazu, Projektant zieleni, Specjalista ds. kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego,

    Urzędnik administracji państwowej, Pracownik samorządowy,

    Koordynator projektów unijnych, Specjalista ds. pozyskiwania funduszy (fundraiser)

    Koordynator d.s. rewitalizacji,

    Specjalista ds. planowania strategicznego, Specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych,

    Rzeczoznawca ds. wyceny nieruchomości, Pośrednik w obrocie nieruchomości, Zarządca nieruchomości, Administrator nieruchomości,

    Inżynier obsługi baz GIS, Analityk baz danych przestrzennych, Projektant baz danych z zakresu planowania przestrzennego,ABSOLWENT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ – studiów inżynierskich może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Ekonomicznym UO na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, a także na wszystkich typach uczelni w Polsce na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Ekonomia, Administracja, Architektura krajobrazu, Geografia, Turystyka, Zarządzanie, i wielu innychSTUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM WYRÓŻNIA:

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE - znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach, w laboratoriach komputerowych, w pracowniach projektowych, w terenie, istnieje także możliwość odbywania dodatkowych praktyk i staży

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW – w toku studiów prowadzone są zajęcia w językach obcych, istnieje możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych, zagranicznych stażach i programach np. Erasmus, MOST, DAAD, Sokrates

DOŚWIADCZONA KADRA NAUKOWA – kadrę naukową tworzy interdyscyplinarny międzypokoleniowy zespół naukowców, ekspertów i praktyków z dorobkiem zawodowym uznanym w skali kraju

ELASTYCZNOŚĆ PROGRAMU - student ma możliwość dopasowywania zajęć z programu kształcenia do swoich potrzeb i zainteresowań

NOWOCZESNE TECHNIKI I METODY KSZTAŁCENIA – w procesie kształcenia stosowane są najnowsze programy komputerowe, np. ArcGiS, Auto Cad, MapViewer,

UROZMAICONA FORMA ZAJĘĆ - zajęcia odbywają się w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, warsztatów, zajęć terenowych i ćwiczeń audytoryjnych

OTWARTOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ KSZTAŁCENIA - student ma możliwość łączenia dwóch kierunków, kontynuowania studiów na różnych kierunkach i profilach kształcenia

INTEGRACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I TUTORING – studenci oraz kadra naukowa wspólnie uczestniczą w kilkudniowych konferencjach i seminariach naukowych, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, np. Bal Ekonoma, Opolski Festiwal Nauki, Konferencja Miasta XXI wieku i inne

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA – studenci gospodarki przestrzennej prowadzą Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Oikos, publikują prace naukowe, działają w ramach Forum Studenckiego Ruchu Naukowego

PRZYJAZNE MIASTO AKADEMICKIE – kampus Uniwersytetu Opolskiego położony jest w centrum Opola, co sprawia, że studenci stanowią ważną część życia miasta

SUKCESY I KARIERY ABSOLWENTÓW – absolwenci zdobywają wyróżnienia i nagrody za prace dyplomowe, piastują ważne funkcje w pracy zawodowej, np. w urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, radach miejskich itp.
 

Więcej o kierunku Gospodarka Przestrzenna znajdziesz tutaj

 

 


Komisja rekrutacyjna 

Członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Krzysztof Ćwieląg ; e-mail: kcwielag@uni.opole.pl

Laura Płatkowska-Prokopczyk ; e-mail: lplatkowska@uni.opole.pl
Sabina Wyrwich-Płotka ; e-mail: swyrwich@uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny 

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. (77) 401 69 19

 

www.we.uni.opole.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje o najbliższych terminach dyżurów:

od 11 do 27 lipca  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 12:00.

W razie problemów z zapisami przez system rekrutacyjny, wystąpienia pewnych niejasności  dotyczących procedury rekrutacyjnej, zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w godzinach dyżurów Komisji.

Dane kontaktowe:

tel. 77 4016919

Miejsce: Wydział Ekonomiczny , ul. Ozimska 46a, Opole, pok. 2

Przypominamy, że do 09 lipca do godz. 15.00 należy zapisać się w systemie rekrutacyjnym (podając  wyniki matur) oraz dokonać opłaty na indywidualne konto kandydata- dot. zapisów na studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

Tylko osoby które spełnią powyższe kryteria, będą uwzględnione w kwalifikacji na studia.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się TUTAJ

 

 Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami.


Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Liczba przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Do pobrania:
  -  Upoważnienie


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 LP.
Egzamin maturalny
Waga
PRZEDMIOT
CZĘŚĆ
% PKT
1
matematyka
pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

ocena końcoworoczna*

0,1
2
j. obcy
pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2
3
przedmiot do wyboru**
 

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

ocena końcoworoczna*

0,1
 
Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, historii, WOS lub geografii.

**Przedmiot do wyboru: geografia, WOS lub historia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

matematyka

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0.2

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0.1

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0.2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: historia, WOS lub geografia.