Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[4-PRK-N-L-L-Z3] Logistyka, I stopień, 3-letnie, niestacjonarne

Szczegóły
Kod 4-PRK-N-L-L-Z3
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Logistyka
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Ozimska 46a,
45-058 Opole
tel. 77 401 6919
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-11:00
Adres WWW http://www.we.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja 2018/2019
Tura 2 (25.07.2018 08:00 - 26.09.2018 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (18.04.2018 00:00 - 24.07.2018 15:00)

Studiując na kierunku Logistyka zdobywa się wiedzę i umiejętności w jednej z najistotniejszych dyscyplin praktycznych we współczesnej ekonomii i naukach o zarządzaniu, która przy tym jest jedną  z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż gospodarki w skali międzynarodowej.

W trakcie studiów przekazywana jest wiedza z zakresu zarządzania działalnością logistyczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, sterowania przepływami towarów i informacji, funkcjonowania łańcuchów dostaw, inżynierii systemów i analizy systemowej, marketingu, zarządzania produkcją i usługami, infrastruktury logistycznej, zarządzania jakością oraz projektowania procesów.

Właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka student uzyskuje również dzięki odpowiednio opracowanym i przedstawionym treściom kształcenia z przedmiotów podstawowych – matematyki, statystyki, ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości oraz prawa.


Praktyczne kształcenie na kierunku Logistyka obejmuje m.in.:

 •     nowoczesne laboratoria komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie,
 •     praktyki zawodowe w wymiarze 3 tygodni,
 •     zajęcia z wykorzystaniem gier logistycznych i giełdy transportowej Trans.Eu,
 •     wizyty studyjne w przedsiębiorstwach,
 •     zajęcia prowadzone przez pracodawców,
 •     certyfikowane zajęcia z „Transportu”, „Spedycji”, „Magazynu”, „Zarządzania Ludźmi” w ramach projektu TransEdu.


Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy z zakresu logistyki, zarządzania i ekonomii oraz wyjazdu zagranicznego w ramach programu ERASMUS. Podczas studiów student ma możliwość uzyskania certyfikatu z „Transportu drogowego”, „Spedycji”, „Magazynu”, „Zarządzania Ludźmi” TransEdu oraz certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.

Wykwalifikowana kadra, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Zakładu Logistyki i Marketingu, od wielu lat prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w zakresie logistyki. Wymiernym rezultatem dotychczasowych badań jest szereg prac, w tym także opublikowanych w wydawnictwach ogólnopolskich (PWE, C.H. Beck, PAN), o których randze świadczyć mogą liczne cytowania w literaturze fachowej/przedmiotu. Pracownicy Zakładu Logistyki i Marketingu współpracują z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w Polsce specjalizującymi się w zagadnieniach logistyki, a także z wieloma przedsiębiorstwami.

Po ukończeniu licencjatu na kierunku Logistyka istnieje możliwość kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w ramach tego samego Wydziału na kierunku Ekonomia np. na specjalności Systemy i procesy logistyczne.


Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Logistyka nabywa wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, a także kompetencje w zakresie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Uzyskane w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik analizy statystycznej i ekonomicznej, może wykorzystać na kierowniczych stanowiskach w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach posiadających rozwinięty dział logistyki. Umiejętności sterowania przepływami towarów i informacji w przedsiębiorstwie i w relacjach przedsiębiorstwa z dostawcami, handlowcami, hurtownikami i detalistami wykorzysta w przedsiębiorstwach z branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) a także w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność logistyczną.

Absolwentów potrafiących opracować koncepcję działań logistycznych i wdrożyć ją w praktyce biznesowej, projektować procesy i systemy logistyczne oraz organizować działalność logistyczną poszukują przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnych sektorach gospodarki. Absolwenci kierunku logistyka mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 •     menedżerowie ds. logistyki w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach i korporacjach,
 •    kierownicy działu logistyki w różnego rodzaju organizacjach, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach branży TSL (transport – spedycja – logistyka),
 •    specjaliści w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i organizacjach non-profit prowadzących działalność logistyczną,
 •    pracownicy instytutów naukowo-badawczych specjalizujących się w zakresie logistyki,
 •    właściciele małych i średnich przedsiębiorstw w branży TSL,
 •    analitycy rynku i branży TSL w firmach doradczych i konsultingowych.Perspektywy zawodowe

Logistyk jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych specjalistów. Popularność, jaką w ostatnim czasie cieszy się ten zawód wynika nie tylko z faktu zapotrzebowania rynku pracy, ale również z powodu atrakcyjnego wynagrodzenia. Globalizacja i rozwój handlu przyczyniają się do dynamicznego rozwoju rynku usług logistycznych. Istnienie każdego przedsiębiorstwa zależy od efektywnego zarządzania, stąd firmy poszukują specjalistów ds. logistyki lub powierzają zadania transportowe i logistyczne wyspecjalizowanym firmom.
Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów, Międzyuczelnianym Studenckim Kole Naukowym Logistyki "LogPoint" oraz Studenckim Kole Zrównoważonego Rozwoju, dzięki czemu rozwijają swoje talenty i pasje badawcze. Międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe Logistyki "LogPoint” powstało w lutym 2010 roku z inicjatywy studentów kierunków logistyka oraz ekonomia z dwóch uczelni: Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego. Opiekunem SKNL „LogPoint” z ramienia Wydziału Ekonomicznego UO jest dr inż. Iwona Pisz.

Od lat członkowie Koła Naukowego "LogPoint” aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach i warsztatach, na które przygotowują publikacje pod okiem opiekunów Koła. Ponadto sami organizują spotkania i konferencje na Wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych. Członkowie Koła poprzez wizyty studyjne w przedsiębiorstwach mają okazję przyjrzeć się praktyce działalności logistycznej i zmierzyć z własnymi wyobrażeniami o pracy logistyków.

W ramach działalności Koła Naukowego „LogPoint” realizowane są:

 •     spotkania z pracownikami naukowymi, przedsiębiorcami i przedstawicielami władz samorządowych,
 •     wizyty studyjne w wybranych firmach oraz instytucjach,
 •     prace redakcyjne  artykułów i biuletynów propagujących wiedzę logistyczną,
 •     własne prace badawcze z zakresu logistyki.

 

Współpraca międzynarodowa

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w ramach międzynarodowych umów prowadzi współpracę i wymianę studentów z następującymi uczelniami zagranicznymi:

    Uniwersytet la Coruna Hiszpania
    Uniwersytet w Wilnie Litwa
    Uniwersytet w Dijon Francja
    Uniwersytet w Trier Niemcy
    Uniwersytet w Poczdamie Niemcy
    Narodowy Uniwersytet Służb Podatkowych Ukrainy
    Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych Zittau/Goerlitz Niemcy
    Uniwersytet Selcuk Turcja,
    Uniwersytet Kremenchuk Ukraina.
 
Opłaty za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Logistyka w roku akademickim 2018/2019 wynosi 3700 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty

Opłaty można dokonywać w ośmiu comiesięcznych równych ratach, płatnych z góry od października do maja w terminie do 10. dnia każdego z tych miesięcy.

 
Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Logistyka może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Ekonomia, Zarządzanie

Więcej o kierunku Logistyka dowiesz się TUTAJ

 

Komisja rekrutacyjna 

Członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Krzysztof Ćwieląg ; e-mail: kcwielag@uni.opole.pl

Laura Płatkowska-Prokopczyk ; e-mail: lplatkowska@uni.opole.pl
Sabina Wyrwich-Płotka ; e-mail: swyrwich@uni.opole.pl

Wydział Ekonomiczny 

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole
tel. (77) 401 69 19

www.we.uni.opole.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje o najbliższych terminach dyżurów:

Od 30.07 do 31.08 (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów będzie też przyjmował Dział Nauczania:

ul. Katowicka 87B

45-061 Opole,

tel. +48 77 452 73 98, +48 77 452 73 99,

Od 03 września od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00 dokumenty przyjmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

 

Wydział Ekonomiczny 

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole

tel. (77) 401 69 19

 

W razie problemów z zapisami przez system rekrutacyjny, wystąpienia pewnych niejasności  dotyczących procedury rekrutacyjnej, zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w godzinach dyżurów Komisji.

Umowy należy wygenerować z systemu rekrutacyjnego ( zakładka: ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE/ WYDRUK DOKUMENTÓW) i wydrukowac w dwóch egzemplarzach i podpisać w miejscu podpis studenta.

 

 

Do pobrania:
  -  Upoważnienie


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 LP.
Egzamin maturalny
Waga
PRZEDMIOT
CZĘŚĆ
% PKT
1
matematyka
pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,40

ocena końcoworoczna*

0,10
2
j. obcy
pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,20
3
przedmiot do wyboru**
 

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,40

ocena końcoworoczna*

0,10
 
Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki, historii, WOS lub geografii.

**Przedmiot do wyboru: geografia, WOS lub historia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

matematyka

część pisemna matury

0,40

ocena końcoworoczna*

0,20

2

j. obcy

część pisemna matury

0,20

ocena końcoworoczna*

0,10

3

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,40

ocena końcoworoczna*

0,20

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: historia, WOS lub geografia.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz centralnych olimpiad z przedmiotów, branych pod uwagę w rekrutacji będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.