Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[5-KRK-MUZ-NEA-D3] Muzykologia nauczycielska z edukacją artystyczną, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 5-KRK-MUZ-NEA-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Muzykologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej 45-352 Opole,
ul. Drzymały 1a,
e-mail: gczurlok@uni.opole.pl.
Godziny otwarcia sekretariatu od 8:00 do 15:00
Adres WWW http://www.muzykologia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja 2018/2019
Tura 2 (14.07.2018 00:00 - 26.09.2018 15:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (18.04.2018 00:00 - 09.07.2018 15:00)

Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny funkcjonuje od chwili powstania Uniwersytetu Opolskiego (1994 r.), będąc kontynuatorem długoletniej działalności Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego oraz Instytutu Teologiczno-Pastoralnego – filii Wydziału Teologicznego KUL w Opolu. Początkowo wydział prowadził jeden magisterski kierunek studiów: teologia. W 1995 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych, a w 2001 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych. Warto dodać, iż w 2011 r. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia na kierunku teologia przyznało Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Opolskiego ocenę wyróżniającą. W ramach studiów teologii wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne magisterskie oraz dzienne studia doktoranckie

Czego uczy się na muzykologii?

Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków uniwersyteckich. Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Opolskim skierowane są głównie do muzyków kościelnych, którzy chcieliby pogłębić swoją formację zawodową i naukową, a także przyszłych nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą muzyczną. Dlatego też w swojej specyfice kierunek przyjął model teoretyczno-praktyczny, od lat realizowany w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Opolska muzykologia pragnie nawiązać do bogatych tradycji edukacji muzycznej na Śląsku, która wypracowała w swojej historii szczególną pozycję muzyka kościelnego (głównie organisty, ale także dyrygenta zespołów śpiewaczych oraz instrumentalnych) i zarazem nauczyciela muzyki z wyższym wykształceniem.
Profil studiów ukształtowany został pod kątem sformułowanej wyżej specyfiki, obejmuje zatem z jednej strony kształcenie w nurcie teoretycznym – typowo muzykologicznym, rozwijającym warsztat naukowo-badawczy (m.in. podstawy analizy muzycznej oraz teoria, estetyka i historia muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości religijnej), z drugiej natomiast doskonalenie umiejętności praktycznych, głównie w zakresie gry na organach (także akompaniamentu liturgicznego) oraz prowadzenia zespołów muzycznych (także specjalistycznych, jak np. schole gregoriańskie), ale też w wymiarze bardziej ogólno muzycznym (np. kształcenie słuchu, harmonia, kontrapunkt). W związku ze specjalnością nauczycielską w programie studiów znajdują się również przedmioty o charakterze pedagogiczno-metodycznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Konieczne dla profilu studiów dopełnienie stanowią przedmioty z zakresu wiedzy liturgicznej, filozoficznej i ogólnokulturowej (np. kulturotwórcza rola liturgii, historia filozofii, etyka, antropologia kultury).

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Nasze atuty to:

 • Dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach w Instytucie Muzykologii KUL i ośrodkach zagranicznych. Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej WT UO oraz ich liczne publikacje naukowe i pomoce dydaktyczno-muzyczne od szeregu już lat są rozpoznawalnym znakiem aktywności muzykologicznej i liturgicznej Uniwersytetu Opolskiego w Polsce i za granicą;
 • Międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Ratyzbonie (współpraca z Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik), Monastyrze, Moguncji, Leuven, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze, możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus-Sokrates, a także udziału w sympozjach i kongresach;
 • Odpowiednia baza dydaktyczna (instrumenty, w tym organy piszczałkowe) oraz fachowa płytoteka i nowoczesna biblioteka wydziałowa z wyodrębnioną kolekcją muzykaliów;
 • Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit, otwarte na wszystkich studiujących;
 • Możliwość odbywania praktyk w szkołach oraz parafiach, a także przygotowywania audycji o tematyce muzycznej w Radiu Plus Opole;
 • Studia na Wydziale Teologicznym dają nie tylko możliwość zdobycia solidnej wiedzy, ale i pogłębienia wiary i integralnego rozwoju.

 

Działalność studencka


Studenci Wydziału Teologicznego działają w kołach naukowych. Regularnie odbywają się spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe. Studenci mają możliwość skorzystania ze stypendiów socjalnych, naukowych oraz umożliwiających pobyty na zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus-Sokrates. Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit organizuje rokrocznie Dni Paschalne – tygodniowe święto Wydziału Teologicznego UO.

Co można robić po tych studiach?


Wszechstronnie przygotowani absolwenci naszego kierunku dysponują z jednej strony wiedzą z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej natomiast zdobywają umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego oraz kwalifikacje nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Dzięki temu mogą starać się o pracę w następujących dziedzinach:

 • muzyka kościelnego kategorii II (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich może otrzymać kategorię I) – organisty, dyrygenta
  zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;
 • nauczyciela w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych;
 • nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego (na poziomie szkoły podstawowej);
 • nauczyciela zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych;
 • nauczyciela przedmiotów ogólno-muzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, , audycje muzyczne, zasady muzyki) w szkolnictwie muzycznym (po ukończeniu uzupełniających studiów magisterskich);
 • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
 • animatora muzycznego w instytucjach kultury;
 • dziennikarza bądź krytyka muzycznego;
 • edytorstwa muzycznego (wydawnictwa nutowe i fonograficzne).

Kontynuowanie nauki na II stopniu

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzykologia może kontynuować studia II stopnia (magisterskie) na następujących kierunkach: muzykologia, edukacja artystyczna, muzyka kościelna.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Muzykologia można uzyskać na Wydziale Teologicznym.

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Opolski
45-352 Opole,
ul. Drzymały 1 a
gczurlok@uni.opole.pl

Egzamin
Sprawdzian praktyczny z gry na fortepianie i kształcenia słuchu na poziomie podstawowym na Muzykologię odbędzie się 12 lipca 2018, o godzinie 10.00, na Wydziale Teologicznym.

Strona internetowa kierunku
www.muzykologia.uni.opole.pl

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw z odpowiednimi wagami
Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

Kierunki pokrewne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Pedagogika sp. edukacja kreatywna z medialną, Kulturoznawstwo, Pedagogika sp. arteterapia i animacja kultury, Teologia.


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i sprawdzian praktyczny

 

 

LP.

EGZAMIN MATURALNY

 

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

%PKT

1

SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY*

0,7

2

PRZEDMIOT DO WYBORU**

PISEMNA

POZIOM PODSTAWOWY

0,2

POZIOM ROZSZERZONY 0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

*Sprawdzian praktyczny obejmować będzie:

- wykazanie się podstawową umiejętnością gry na instrumencie klawiszowym: fortepian, organy (zaprezentowanie dowolnie wybranego utworu);

- zaśpiewanie dowolnie wybranej pieśni;

- podstawową znajomość zasad muzyki;

- ogólną wiedzę z zakresu historii muzyki.

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i sprwadzian praktyczny

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

sprawdzian praktyczny*

0,7

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,3

*Sprawdzian praktyczny obejmować będzie:

- wykazanie się podstawową umiejętnością gry na instrumencie klawiszowym: fortepian, organy (zaprezentowanie dowolnie wybranego utworu);

- zaśpiewanie dowolnie wybranej pieśni;

- podstawową znajomość zasad muzyki;

- ogólną wiedzę z zakresu historii muzyki.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.