Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-KRK-BM-D2] Biologia sp. Biologia medyczna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-BM-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Biologia medyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 22,
Opole
tel. 077- 401 60 10
kbios@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.00
Adres WWW http://www.biologia.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Biologia na Uniwersytecie Opolskim powstała w roku 1997. Od tego czasu kierunek intensywnie się rozwija dając ogromne możliwości studentom w poszerzaniu ich przyrodniczych zainteresowań. Obecnie prowadzimy kształcenie na wszystkich trzech stopniach nauczania. Największym atutem jest kadra. Młoda i pełna pasji (nawet wśród profesorów), do tego z wieloma sukcesami na arenie międzynarodowej. Student ma dość dużą swobodę w wybieraniu ścieżki specjalizacji oraz w rozwijaniu swoich biologicznych zainteresowań. Jesteśmy biologią bardziej nastawioną na biologię podstawową niż komercyjną. Najwięcej specjalistów i największe sukcesy mamy w zakresie ochrony przyrody, systematyki i taksonomii oraz ekologii. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. Studenci biorą udział w pracach wykopaliskowych w Krasiejowie, gdzie znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Wciąż się rozwijamy, powstają nowe jednostki, jak choćby Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, w ramach którego studenci mogą odbywać praktyki i prowadzić własne projekty badawcze.

Projekty badawcze, prace magisterskie i praktyki to w zdecydowanej większości praca w terenie, a dopiero potem w laboratorium. Student ma możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej i magisterskiej z pełnego zakresu nauk biologicznych.

  Wspieramy młodych naukowców specjalnymi programami badawczymi. Wielu naszych pracowników to także nasi absolwenci. Dla chętnych stypendia naukowe i indywidualny tok studiów oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programów i Erasmus.

Czego uczy się na biologii medycznej?

Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy specjalistycznej, niezbędnej absolwentowi biologii medycznej podejmującemu pracę w ośrodkach badawczych, laboratoriach, administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody, gospodarce komunalnej. W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu nauk biologicznych (np. botanika farmaceutyczna, parazytologia, hematologia, immunologia, biologia sądowa, bioinformatyka medyczna, trucizny roślinne  i grzybowe, histologia człowieka, biocybernetyka). Przedmioty prowadzone są również przez specjalistów lekarzy w danej dziedzinie, co pozwala od strony praktycznej zrozumieć i wykorzystać zdobytą wiedzę.

Kształcenie na studiach magisterskich (2-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:

- biologia medyczna

- paleobiologia (studia w języku angielskim)

Działalność studencka

Nasi studenci działają w kołach naukowych: biologów, paleontologów dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Od 15 lat, co roku Koło Naukowe Biologów organizuje obozy entomologiczne na terenie całej Polski i innych atrakcyjnych przyrodniczo miejsc. Do tego regularnie odbywają się obozy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz wystawy, wykłady specjalistów i wycieczki do muzeów przyrodniczych, ogrodów zoologicznych i botanicznych w Polsce i za granicą.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów magisterskich będzie wyposażony w wiedzę obejmujące główne dyscypliny biologiczne, ale opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych. Absolwent tej specjalności, dzięki uzyskanym kompetencjom merytorycznym będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w laboratoriach badawczych oraz w laboratoriach diagnostyki medycznej i sanitarno-epidemiologicznej, jak również w firmach farmaceutycznych, a także w administracji służby zdrowia. Absolwent specjalności „Biologia medyczna” będzie dodatkowo posiadał takie umiejętności, jak rozpoznawanie grzybów, roślin i zwierząt (w tym pasożytów) potencjalnie groźnych dla zdrowia i życia człowieka, jak również objawów działania ich toksyn. Nabyte umiejętności z zakresu bioinformatyki i genetyki medycznej pozwolą mu ponadto na samodzielne przeprowadzanie podstawowych analiz sekwencji DNA wykorzystywanych w naukach biomedycznych.

Te wszystkie dodatkowe umiejętności mają mu pozwolić na podjęcie pracy w specjalistycznych laboratoriach medycznych, farmaceutycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, firmach bioinformatycznych i biotechnologicznych.
Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów wyposażony jest rozszerzoną - w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę i umiejętności z zakresu biologii.

Studia przygotowują specjalistów z zakresu biologii do samodzielnej pracy m.in. w:

   - jednostkach naukowo-badawczych
    - laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
    - placówkach ochrony środowiska i ochrony przyrody
    - administracji
    - gospodarce komunalnej

Kontynuowanie nauki na III stopniu studiów

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Biologia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich prowadzonych przez nasz Wydział w dziedzinie Biologia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Biologia można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Biosystematyki:

ul. Oleska 22, 45-052 Opole

tel. 77 401 60 10

e-mail: biologia@uni.opole.pl

 

 


Zasady kwalifikacji

Kryterium kwalifikacyjnym na studia na kierunek BIOLOGIA studia II stopnia w Uniwersytecie Opolskim jest konkurs dyplomów.

I. Studia stacjonarne, drugi stopień

 KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1

 Od kandydatów na sp. Paleobiology wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub pozytywny wynik egzaminu ze znajomości j. angielskiego