Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-PRK-ETI-S.I.35] Edukacja Techniczno-Informatyczna, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-PRK-ETI-S.I.35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Edukacja techniczno-informatyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Nauk Technicznych
ul. Dmowskiego 7-9,
45-365 Opole

tel. 696 213 214
tel. 503 630 006
tel. 77 401 6712

pkoczur@uni.opole.pl
mwiener@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu od 25.06 do 09.07
poniedziałek - piątek 08:00-09:00
od 10.07 do 28.07
poniedziałek - piątek 9:00-14:00
od 3.09 do 26.09
poniedziałek - piątek 09:00-12:00
Adres WWW http://www.kip.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja zimowa 2018/2019
  Tura 1 (18.12.2018 08:00 – 12.02.2019 15:00)

Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria obróbki obrazów i poligrafii

Specjalność kierunku: Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii

 

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna o specjalności Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii przeznaczony jest dla młodych i kreatywnych ludzi, którzy swoją przyszłą karierę zawodową wiążą z budowaniem wizerunku marki, fotografią użytkową, grafiką komputerową, poligrafią oraz kreatywnym zarządzaniem projektami. Kierunek jest odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie profesjonalnego i nieszablonowego podejścia do projektów graficznych, planowania oraz skutecznego budowania wizerunku marki.

Absolwent studiów inżynierskich, uzyska szeroko profilowaną wiedzę o tym jak tworzyć grafiki reklamowe, systemy identyfikacji wizualnej, grafikę wydawniczą, typografię, zarządzać kampaniami reklamowymi, realizować złożone projekty w pracy zespołowej, kreatywnej edycji obrazu w praktyce rynkowej, fotografii w komunikacji wizualnej oraz zdobędzie niezbędne kompetencje do podjęcia pracy między innymi w agencjach reklamowych i interaktywnych, mediach, wydawnictwach, działach marketingu i promocji, firmach fotograficznych, informatycznych oraz własnym biznesie.

Dodatkowym atutem kierunku jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych przez absolwenta, dzięki którym osoba może podjąć zatrudnienie również w szkołach i uczelniach.

 

Opis

Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii orientowana jest na zagadnienia w dziedzinach medialno-reklamowych, wydawniczo-poligraficznych, przemysłowo-gospodarczych, informatyczno-komunikacyjnych i innych. Kształcone i wypracowywane są również umiejętności analizy, projektowania i kwalifikowanego użytkowania systemów i technologii informatycznych do obróbki i analizy wielowymiarowych informacji w domenach medyczno-biologicznych, inżynierii i zarządzania informacją oraz wiedzą, systemów informatycznych wsparcia procesów kontroli, oceny i zarządzania jakością i bezpieczeństwem w różnych gałęziach przemysłu, administracji, działalności gospodarczej, w tym w sektorze MŚP, i nauce – w zakresie oświaty i szkolnictwa zawodowego. Absolwent będzie posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone z zachowaniem standardów jakościowych, ściśle związanych z technologiami i procesami informacyjnymi i poligraficznymi. Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii tworzy pion informacyjno-technologiczny we wszystkich współczesnych systemach produkcyjnych, komunikacyjnych, zarządzania, transportu, energetyki, kontroli, pomiarów itp. W połączeniu z metodami multimediów i poligrafii cyfrowej, technologie te stają się podstawą informacyjną wielu dziedzin współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Rynek pracy wysoko rozwiniętych gospodarek na całym świecie, potrzebuje specjalistów z wyższym wykształceniem, potrafiących być kompetentnymi projektantami i zaawansowanymi użytkownikami, radzącymi sobie ze współczesnym sprzętem, oprogramowaniem i algorytmiką zagadnień z grafiki komputerowej, technologii projektowania dokumentów internetowych, opracowania, analizy, obróbki i rozpoznawania obrazów cyfrowych, fotografii cyfrowej, tworzenia i eksploracji tekstów z jednocześnie posiadanymi umiejętnościami zarządzania zespołami w projektowaniu i produkcji. Dziedzina grafiki i poligrafii cyfrowej rozwija się bardzo dynamicznie i ma szerokie perspektywy. Kierunek studiów o specjalności Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii stwarza warunki do przygotowania i skutecznego osiągnięcia wymaganych kwalifikacji oraz czyni z absolwentów, aktywnych i konkurencyjnych uczestników rynku pracy jako kadry inżynieryjnej. Takie przygotowanie kadr zapewnia Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego, a z dodatkowymi certyfikatami jakie oferuje katedra naszym absolwentom, staną się oni na pewno konkurencyjnymi na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Możliwe jest również uzyskanie dodatkowych certyfikatów umiejętności oraz kompetencji zewnętrznych międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zawodowych. Plany i siatki studiów są skonstruowane w sposób adaptowany do kierunków drugiego stopnia, co ułatwia studentom podjęcie studiów na drugim kierunku równolegle lub kontynuację studiów na drugim stopniu.

Stała współpraca z przemysłem poligraficznym oraz wydawnicznym nauczycieli przedmiotów zawodowych gwarantuje dostęp do najnowszej wiedzy, technologii oraz maszyn.

 

Co można robić po studiach?

Nasz absolwent będzie radził sobie z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzania nimi w ramach działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany zostanie do administrowania i obsługi systemów informatycznych związanych z obróbką informacji i oprogramowania specjalistycznego stosowanego w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości. Dobrze sprawdzi się w pracach wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym.


Absolwenci specjalności Inżynieria cyfrowej obróbki obrazu i poligrafii mogą znaleźć zatrudnienie w:

 

 • agencjach reklamowych i interaktywnych

 • działach marketingu i promocji
 • administracji systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym

 • w szkole podstawowej i gimnazjum

 • wydawnictwach

 • firmach fotograficznych

 • mediach

 

Podejmując naukę na tym kierunku i na tej specjalności, studenci zapewniają sobie wysoką jakość kształcenia dzięki wysokiemu standardowi nauczania poprzez odpowiednią kulturę techniczną opartą na wiedzy, świadomości i odpowiedzialności pracowników akademickich. Katedra ma wieloletnie tradycje prowadzenia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii a losy większości dotychczasowych absolwentów świadczą o trafności ich wyboru studiów w tym kierunku, możliwości dobrego startu i osiągnięciu sukcesu w życiu zawodowym.

 

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały”, w Kole Naukowym „Studencka”. Biorą aktywny udział w pracach naukowych, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają również możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury, sztuki oraz nauki. Studenci też rozwijają swoje zainteresowania w ramach współpracy z ZPO Centrum Kształcenia Praktycznego, w kołach technicznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach elektronicznych, mechatronicznych, mechanicznych, komputerowych, projektowych itp. Uczestniczymy w programie MOST pozwalającym na odbywanie zajęć przez studentów na uczelniach partnerskich.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Rodzaj i tryb studiów: inżynierskie, jednostopniowe (3,5 - letnie), stacjonarne, niestacjonarne. Po ukończeniu studiów inżynierskich możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich II stopnia.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna sp. Inżynieria cyfrowej obróbki obrazów i poligrafii można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej:

    
Lokalizacja

ul. Dmowskiego 7-9
45-365 Opole

Telefon kontaktowy

696 213 214  zadzwoń
503 630 006  zadzwoń

Adres e-mail 

pkoczur@uni.opole.pl
mwiener@uni.opole.pl

Strona internetowa

kip.uni.opole.pl

Facebook

facebook.com/eti.uni.opole/

 

 


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

informatyka

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

2

przedmiot do wyboru**

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego  z matematyki lub przedmiotu do wyboru.

**Przedmiot do wyboru:matematyka, chemia lub fizyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

informatyka

część pisemna matury

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

2

przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,50

ocena końcoworoczna*

0,20

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia lub fizyka.