Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Odnawialne źródła energii, I stopień inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-OZE-D35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Biotechnologii
ul. Kardynała Kominka 6a,
45-032 Opole
pokój 211
tel. 665 958 378
tel. 77 401 6700

sleziak@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu od 24.06 do 12.07
poniedziałek - piątek 09:00-10:00
od 15.07 do 31.07
poniedziałek - piątek 9:00-15:00
sobota 9:00-12:00
od 2.09 do 27.09
poniedziałek - piątek 13:00-15:00
Adres WWW http://kip.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia na inżynierskim kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposażają absolwenta w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta – inżyniera w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym.

 

Czego uczy się na odnawialnych źródłach energii?

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się przygotowaniem pracy inżynierskiej (najczęściej projektu) i egzaminem dyplomowym po zaliczeniu którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego, kierunkowego do wyboru oraz praktyki zawodowe.

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

 

Przedmioty podstawowe:

 

matematyka

chemia

ekologia

biologia

biogeologia

biofizyka

biochemia

Przedmioty kierunkowe:

mechanika i wytrzymałość materiałów

ekohydrologia

ekobudownictwo

ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych

energetyka słoneczna

planowanie przestrzenne w zrównoważonym rozwoju

podstawy mikrobiologii z elementami genetyki

ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wodnych

projektowanie obiektów energii przyjaznej środowisku

ekologiczne pompy ciepła

energia geotermalna jako ekologiczne źródło energii

biotechnologiczne przetwarzanie odpadów

biotechnologia i wykorzystanie biomasy

budownictwo pasywne

technologie uprawy i zbioru roślin energetycznych

Przedmioty kształcenia ogólnego:

technologie informacyjne

przedmiot humanistyczny (filozofia lub filozofia przyrody)

język obcy

w-f

praktyka zawodowa

 

Grupa treści do wyboru:

 

Moduł I

uprawa roślin energetycznych

szkodniki roślin energetycznych

biologiczne metody oczyszczania ścieków

Moduł II

biochemia i biologia procesów fermentacji egzotermicznej

fermentacja metanowa – biochemia procesu

termodynamika procesów biologicznych

Moduł III

budowa i infrastruktura techniczna w budynkach OZE

automatyka i sterowanie urządzeń OZE

eksploatacja urządzeń i obiektów OZE

rynek energetyki odnawialnej i jej konkurencyjność – handel emisjami

Działalność studencka

W Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej działa Koło Naukowe „Reaktor” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska i z zakresu odnawialnych źródeł energii.

 

Co można robić po uzyskaniu dyplomu inżyniera w zakresie OZE?

Absolwent kierunku inżynierskiego OZE przygotowany będzie merytorycznie do podjęcia studiów magisterskich na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym urządzenia wykorzystujące OZE, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką lub ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych. Absolwent będzie posiadał umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swej działalności zawodowej.

 

Opłata za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Odnawialne Źródła Energii w roku akademickim 2012/2013 wynosi 3900 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty.

 

Opłaty można realizować w 4 równych ratach: I rata – termin dla nowoprzyjętych studentów określa dla każdego kierunku studiów Komisja Rekrutacyjna, jednak nie później niż do 1 października, II rata do 30 listopada, III rata do 1 marca i IV rata do 30 kwietnia.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia kierunku Odnawialne Źródła Energii może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego: Biologia, Biotechnologia, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i OZE.

 

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości  języka polskiego odbędą się według harmonogramu:

11 lipiec godz. 9

24 wrzesień godz. 13

27 wrzesień godz. 13

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku można uzyskać w sekretariacie Instututu Biotechnologii:

 

    
Lokalizacja

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

Telefon kontaktowy

Telefon: (+48) (77) 401-67-00 zadzwoń

665 958 378  zadzwoń

Adres e-mail 

kip@uni.opole.pl

sleziak@uni.opole.pl

Strona internetowa

kip.uni.opole.pl

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 matematyka lub fizyka lub biologia lub geografia pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 matematyka lub fizyka lub biologia lub geografia część pisemna matury 0,80
ocena końcoworoczna * 0,30
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,10

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.