Unia Europejska

Rekrutacja 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[6-KRK-OZE-D35] Odnawialne źródła energii, I stopień inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-OZE-D35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Nauk Technicznych
ul. Dmowskiego 7-9,
45-365 Opole

tel. 696 213 214
tel. 503 630 006
tel. 77 401 6712

pkoczur@uni.opole.pl
mwiener@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu od 25.06 do 09.07
poniedziałek - piątek 08:00-09:00
od 10.07 do 28.07
poniedziałek - piątek 9:00-14:00
od 3.09 do 26.09
poniedziałek - piątek 09:00-12:00
Adres WWW http://kip.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Rekrutacja 2019/2020
Tura 1 (18.04.2019 08:00 – 09.07.2019 15:00)

Studia na inżynierskim kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposażają absolwenta w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta – inżyniera w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym.

 

Czego uczy się na odnawialnych źródłach energii?

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się przygotowaniem pracy inżynierskiej (najczęściej projektu) i egzaminem dyplomowym po zaliczeniu którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego, kierunkowego do wyboru oraz praktyki zawodowe.

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

 

Przedmioty podstawowe:

 

matematyka

chemia

ekologia

biologia

biogeologia

biofizyka

biochemia

Przedmioty kierunkowe:

 

mechanika i wytrzymałość materiałów

ekohydrologia

ekobudownictwo

ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych

energetyka słoneczna

planowanie przestrzenne w zrównoważonym rozwoju

podstawy mikrobiologii z elementami genetyki

ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wodnych

projektowanie obiektów energii przyjaznej środowisku

ekologiczne pompy ciepła

energia geotermalna jako ekologiczne źródło energii

biotechnologiczne przetwarzanie odpadów

biotechnologia i wykorzystanie biomasy

budownictwo pasywne

technologie uprawy i zbioru roślin energetycznych

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 

technologie informacyjne

przedmiot humanistyczny (filozofia lub filozofia przyrody)

język obcy

w-f

praktyka zawodowa

 

Grupa treści do wyboru:

 

Moduł I

uprawa roślin energetycznych

szkodniki roślin energetycznych

biologiczne metody oczyszczania ścieków

Moduł II

biochemia i biologia procesów fermentacji egzotermicznej

fermentacja metanowa – biochemia procesu

termodynamika procesów biologicznych

Moduł III

budowa i infrastruktura techniczna w budynkach OZE

automatyka i sterowanie urządzeń OZE

eksploatacja urządzeń i obiektów OZE

rynek energetyki odnawialnej i jej konkurencyjność – handel emisjami

Działalność studencka

W Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej działa Koło Naukowe „Reaktor” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska i z zakresu odnawialnych źródeł energii.

 

Co można robić po uzyskaniu dyplomu inżyniera w zakresie OZE?

Absolwent kierunku inżynierskiego OZE przygotowany będzie merytorycznie do podjęcia studiów magisterskich na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym urządzenia wykorzystujące OZE, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką lub ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych. Absolwent będzie posiadał umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swej działalności zawodowej.

 

Opłata za studia

Opłata za I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Odnawialne Źródła Energii w roku akademickim 2012/2013 wynosi 3900 zł. Pełna tabela opłat za studia niestacjonarne znajduje się w zakładce ważne informacje/opłaty.

 

Opłaty można realizować w 4 równych ratach: I rata – termin dla nowoprzyjętych studentów określa dla każdego kierunku studiów Komisja Rekrutacyjna, jednak nie później niż do 1 października, II rata do 30 listopada, III rata do 1 marca i IV rata do 30 kwietnia.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia kierunku Odnawialne Źródła Energii może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego: Biologia, Biotechnologia, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i OZE.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku można uzyskać w sekretariacie Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej:

    
Lokalizacja

ul. Dmowskiego 7-9
45-365 Opole

Telefon kontaktowy

Telefon: (+48) (77) 401-67-00 zadzwoń
665 958 378  zadzwoń

Adres e-mail 

sleziak@uni.opole.pl

Strona internetowa

kip.uni.opole.pl

 

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 matematyka lub fizyka lub biologia lub geografia pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 matematyka lub fizyka lub biologia lub geografia część pisemna matury 0,80
ocena końcoworoczna * 0,30
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,10

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.