Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kosmetologia, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 14-PRK-KOS-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Kosmetologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej tel. 77 4423550
lidia.wesolowska@uni.opole.pl,
agnieszka.koznarska@uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (09.09.2020 08:00 – 02.10.2020 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (22.06.2020 08:00 – 31.08.2020 23:59)

 

Informacje ogólne

Program kształcenia na kierunku kosmetologia pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia zdobywa umiejętności;

 • posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.
 • Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii leczniczej oraz dermatologii estetycznej.
 • Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania.
 • Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych.
 • Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej.
 • Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług.
 • Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.


Absolwent kosmetologii magisterskiej jako specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody będzie mógł prowadzić profilaktykę mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Absolwent kierunku kosmetologia poznaje nie tylko typowe zabiegi kosmetologiczne bazujące na kulturze europejskiej, ale także techniki pracy z wiodących regionów świata. Pozwoli to zwiększyć jego wrażliwość na surowce naturalne i ekologiczne stosowane w poszczególnych terapiach zabiegowych. Te umiejętności znacznie uatrakcyjnią absolwenta kosmetologii PMWSZ w Opolu na rynku pracy.

Absolwent w czasie studiów uzyskuje wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

 •     zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, podologicznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.;
 •     właściwego zaplanowania i profesjonalnego zaawansowanych i leczniczych  zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 •     prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 •     stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 •     ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 •     współpracy z producentami kosmetyków;
 •     posiada wiedzę prawną i ekonomiczną potrzebną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 •     pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody;
 •     udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami;
 •     nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 •     twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;
 •     podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów
Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia, fizyka lub chemia, przyjmowani są 
w pierwszej kolejności w roku akademickim 2020/2021.

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: kosmetologia

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 1
Średnia ocen ze studiów I stopnia 1
Punkty za udokumentowaną działalność naukową, n * w (*) 1 lub 0.5

(*) 1 punkt za każdy artykuł opublikowany w recenzowanym czasopiśmie lub wydawnictwie kierunkowym (autorstwo lub współautorstwo)
0.5 punktu za każdą pracę prezentowaną na kierunkowej konferencji naukowej (autorstwo lub współautorstwo)

Osoby przyjęte otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2020 r. do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci przyjęci w drugim terminie rekrutacji dostarczają orzeczenie do dnia 17.10.2020r.

 

Brak orzeczenia uniemożliwi  wpis na listę studentów.