Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Odnawialne źródła energii, I stopień inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-OZE-D35
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
ul. Kardynała Kominka 6a,
45-032 Opole
pokój 211
tel.77 401 60 50/6070
tel.

iisib@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu
poniedziałek - piątek 09:00-15:00
Adres WWW http://iisib.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (03.09.2020 06:00 – 02.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Studia na inżynierskim kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposażają absolwenta w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta – inżyniera w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym.

Czego uczy się na odnawialnych źródłach energii?

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się przygotowaniem pracy inżynierskiej (najczęściej projektu) i egzaminem dyplomowym po zaliczeniu którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego, kierunkowego do wyboru oraz praktyki zawodowe.

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

 

Przedmioty podstawowe:

matematyka

chemia

ekologia

biologia

biogeologia

biofizyka

biochemia

Przedmioty kierunkowe:

mechanika i wytrzymałość materiałów

ekohydrologia

ekobudownictwo

ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych

energetyka słoneczna

planowanie przestrzenne w zrównoważonym rozwoju

podstawy mikrobiologii z elementami genetyki

ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wodnych

projektowanie obiektów energii przyjaznej środowisku

ekologiczne pompy ciepła

energia geotermalna jako ekologiczne źródło energii

biotechnologiczne przetwarzanie odpadów

biotechnologia i wykorzystanie biomasy

budownictwo pasywne

technologie uprawy i zbioru roślin energetycznych

Przedmioty kształcenia ogólnego:

technologie informacyjne

przedmiot humanistyczny (filozofia lub filozofia przyrody)

język obcy

praktyka zawodowa

 

Działalność studencka

W Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii działa Koło Naukowe „Reaktor” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska i z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Co można robić po uzyskaniu dyplomu inżyniera w zakresie OZE?

Absolwent kierunku inżynierskiego OZE przygotowany będzie merytorycznie do podjęcia studiów magisterskich na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przemyśle wytwarzającym urządzenia wykorzystujące OZE, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanych z energetyką lub ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych. Absolwent będzie posiadał umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swej działalności zawodowej.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia kierunku Odnawialne Źródła Energii może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego: Biologia, Biotechnologia, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i OZE.

 

Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości  języka polskiego odbędą się według harmonogramu:

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku można uzyskać w sekretariacie Instututu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

Strona internetowa

http://iisib.wpt.uni.opole.pl/

https://www.uni.opole.pl/page/2897/studia-2020-2021
Lokalizacja

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211

Telefon kontaktowy

Telefon: (+48) (77) 401-60-50/6070 zadzwoń

Adres e-mail 

iisib@uni.opole.pl

 

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

 

 KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 matematyka lub fizyka lub biologia lub geografia pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

 

  KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 matematyka lub fizyka lub biologia lub geografia część pisemna matury 0,80
ocena końcoworoczna * 0,30
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,10

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.