Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Stosunki międzynarodowe, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 12-PRK-SM-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
pok. 309 ( 9-31.08.2021 r. , pok. 13),
tel. 721 575 451 ,
e-mail: politologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-14:00
Adres WWW http://politologia.uni.opole.pl
Wymagany dokument
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Aby zadowolić zarówno optymistów, jak i pesymistów, tytułem konkluzji możemy stwierdzić, że nasza epoka stoi pod znakiem niespotykanego dotąd dynamizmu. Stoimy u progu i nieba, i piekła. Krążąc nerwowo między bramą pierwszego a przedsionkiem drugiego. Historia nie postanowiła jeszcze, co będzie nam pisane, a splot przypadkowych okoliczności wciąż może pchnąć nas na drogę w pierwszym lub drugim kierunku.

                                                                                                                      Yuval Noah Harari

 

Stosunki międzynarodowe to kierunek, który wychodzi naprzeciw wyzwaniom, oczekiwaniom i tendencjom współczesnego, zglobalizowanego świata. Problematyka stosunków międzynarodowych to nie tylko relacje między państwami oraz funkcjonowanie organizacji międzynarodowych. Należą do niej również takie współczesne zjawiska jak migracje międzynarodowe, intensyfikacja komunikacji międzykulturowej, funkcjonowanie korporacji transnarodowych, globalny przepływ informacji czy kształtowanie się międzynarodowego rynku pracy. Są to zjawiska o charakterze globalnym, jednak mające swoje reperkusje również na poziomie regionalnym i lokalnym, a także w indywidualnych doświadczeniach każdego z nas.

Dlatego celem kształcenia realizowanego na kierunku Stosunki międzynarodowe jest nabycie przez absolwenta wiedzy  i   zdolności  ułatwiających rozumienie i analizę złożoności współczesnego świata, przy jednoczesnym przekazaniu kompetencji praktycznych potrzebnych na współczesnym rynku pracy. Jest to kierunek dla każdego, kto ma potrzebę aktywnego włączenia się w nurt współczesnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

W procesie dydaktycznym przywiązujemy dużą wagę do praktycznego kształcenia umiejętności i kompetencji społecznych – zajęcia realizowane są przez osoby posiadające branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, będące efektem  współpracy z różnymi szczeblami administracji państwa oraz organizacjami pozarządowymi. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy zawodowej w instytucjach unijnych, administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, choć świetnie odnajdą się również w sektorze prywatnym. Badania ekonomicznych losów absolwentów (ELA 2015) pokazują, że studenci naszych kierunków szybko znajdują satysfakcjonujące zatrudnienie!

 

Czego uczy się na stosunkach międzynarodowych?

Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych i kulturalnych. Uczą się wykorzystywania jej w praktyce, co pozwala odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy. Ten rodzaj wiedzy i umiejętności traktowany jest w naszym Instytucie jako fundament wykształcenia.

W ramach studiów dostępny jest bogaty wachlarz przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także kursy specjalistyczne. W ten sposób student realizuje studia i zachowuje autonomię w zakresie doboru przedmiotów, które wpisują się w jego indywidualne zainteresowania.

Program studiów Stosunki międzynarodowe zawiera podział na moduły. Już od II semestru studenci wybierają swoją ścieżkę w ramach jednego z trzech autorskich modułów kształcenia:

   Regionalizm i samorząd,

   Bezpieczeństwo międzynarodowe,

   Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

Studenci mają również możliwość odbycia dwóch semestrów studiów na zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus +. Swoje umiejętności językowe i komunikację międzykulturową mogę rozwijać na uniwersytetach w Niemczech, Francji, Finlandii, Turcji, Węgrzech,  Hiszpanii, Portugalii i kilku innych krajach.

 

Działalność studencka

Nasi studenci działają w Samorządzie Studenckim, Kole Naukowym Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym Radio-Sygnały (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), dzięki czemu rozwijają swoje pasje badawcze. Biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając w organizacji konferencji naukowych. Mają też możliwość zapraszania wybitnych osobistości życia politycznego, kultury i nauki. Do dyspozycji czeka na nich nowoczesne Centrum Kultury Studenckiej.     

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej oraz w wyspecjalizowanych agendach zajmujących się współpracą międzynarodową, jak również w organizacjach pozarządowych oraz w sektorze prywatnym. Jeśli będzie posiadał odpowiednie predyspozycje może również rozpocząć pracę naukową. Kierunek Stosunki międzynarodowe odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi.

 

 


 


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów
 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1

 

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: stosunki międzynarodowe, politologia, administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, etnologia, europeistyka, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia, zarządzanie, filologia.