• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kosmetologia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 14-PRK-KOS-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów Kosmetologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 150
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
tel. 77 44 23 523
tel. 77 44 23 528
E-mail: rekrutacjawnoz@uni.opole.pl

Cudzoziemcy:
ul. Grunwaldzka 3,
45-054 Opole (pok. 1, 8, 9)
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW https://wnoz.uni.opole.pl
Wymagany dokument
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie specjalistów  w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej. Podstawę teoretyczną stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i humanistycznych, m. in. anatomii, fizjologii, dermatologii, chirurgii plastycznej, mikrobiologii, fizjoterapii, biochemii oraz wiedza szczegółowa z zakresu kosmetologii.

Umiejętność zastosowania różnych nowoczesnych form zabiegów studenci kierunku Kosmetologia zdobywają podczas zajęć praktycznych i teoretycznych. Zapoznają się oni z możliwościami wykorzystania w zabiegach kosmetycznych elektroterapii, ultradźwięków, promieniowania elektromagnetycznego, światłolecznictwa, termoterapii w zakresie podwyższania temperatury tkanek, jak również ich obniżania, a także wodolecznictwa.

Co można robić po tych studiach?

W trakcie nauki student posiada umiejętności właściwego planowania zabiegu kosmetycznego, doboru i zastosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych  i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia.

W trakcie studiów studenci nabywają także praktyczne umiejętności wykonania masażu klasycznego całego ciała oraz elementów drenażu limfatycznego. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do wykonywania zabiegów masażu relaksacyjnego oraz masaży uwzględniających techniki stosowane w terapii wyszczuplającej i antycelulitowej.

Wydział Kosmetologii pracuje na kosmetykach firm polskich oraz zagranicznych. Uczelnia zapewnia również studentom cykliczne firmowe szkolenia dotyczące nowości na rynku kosmetycznym oraz konferencje naukowo-szkoleniowe, które mają na celu połączenie środowiska kosmetycznego i medycznego.       

Najlepsi studenci mają możliwość doskonalenia się w zawodzie w kraju i za granicą, należenia do Koła Naukowego oraz udziału w międzynarodowym programie Erasmus służącym nawiązaniu współpracymiędzy uczelniami oraz podnoszeniu jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. 

Przyjęcia na studia odbywają się na zasadzie rekrutacji, a naszym chętnym proponujemy zajęcia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwenci Kierunku Kosmetologia Uniwersytetu Opolskiego mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia. 

Czas trwania studiów

  • 6 semestrów,
  • plan studiów obejmuje 960 godzin praktyk zawodowych

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat

Cudzoziemcy

Więcej informacji dla kandydatów zagranicznych na stronie hello.uni.opole.pl

Pytania odnośnie rekrutacji cudzoziemców: hello@uni.opole.pl

tel. +48 77 452 7496,      +48 77 452 7292

Kandydaci zagraniczni dokumenty składają w International Students Office (również przesłanych pocztą)

adres: ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8,9  45-054 m. Opole 


Zasady kwalifikacji

 

Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia lub chemia, przyjmowani są w pierwszej kolejności w roku akademickim 2023/2024.

Osoby przyjęte otrzymują od Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w Uniwersytecie Opolskim na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2023 r. do dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kandydaci przyjęci w drugim terminie rekrutacji dostarczają orzeczenie do dnia 17.10.2023 r.

 

Brak orzeczenia uniemożliwi  wpis na listę studentów.

KANDYDACI Z "NOWĄ MATURĄ"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw; średnia ocen

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 przedmiot do wyboru (A)* pisemna

poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,33
2 przedmiot do wyboru (B)* pisemna

poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,33
3 przedmiot do wyboru (C)* pisemna

poziom podstawowy 0,25
poziom rozszerzony 0,33

*Każdy przedmiot może być wybrany tylko jeden raz.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw, średnia ocen ze świadectwa w skali procentowej

LP. Przedmiot Ocena Wynik
1 Wszytkie (n) Przeliczona na punkty wg tabeli z załącznika 4 suma ocen / n