Komisje rekrutacyjne 2017/2018

Wydział Ekonomiczny:

Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Logistyka, Zarządzanie

Wydział Filologiczny:

English in Public Communication, Germanistik Lehramt mit erweitertem Englischunterricht, Filologia polska, Filologia romańska, Logopedia z językiem polskim nauczycielska, Filologia romańska od podstaw, Język biznesu, Języki obce w sektorze usług, Kulturoznawstwo, English Philology, Germanistik, Filologia słowiańska, Filologia, sp. translatoryka stosowana, Język polski od podstaw z językiem niemieckim, Gender Applied Studies, Filologia sp. język angielski w turystyce, Filologia sp. Polish Studies, Filologia sp. języki obce w dyplomacji, Zarządzanie w instytucjach kultury, Деловой русский язык

Wydział Nauk Społecznych:

Administracja publiczna i rozwój regionalny,Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,Grafika intermedialna, Filozofia, Coaching filozoficzny, Historia, Historia i teraźniejszość 40+, Researching, Politologia, Psychologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie informacją w nowych mediach, Pedagogika: (ISE)kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. obcym, Pedagogika terapeutyczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, Edukacja elementarna z językiem obcym, Pedagogika: (INP) Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza i terapeutyczna, Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, Planowanie i zarządzanie w edukacji, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika kulturalno–oświatowa, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, Praca socjalna

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

Matematyka, Fizyka, Informatyka

Wydział Przyrodniczo-Techniczny:

Biologia, Biotechnologia, Biotechnologia medyczna, Edukacja techniczno-informatyczna, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Architektura krajobrazu, Odnawialne źródła energii, Rolnictwo, Kierunek lekarski,

Wydział Teologiczny:

Nauki o rodzinie, Teologia, Muzykologia, , Turystyka i kultura śródziemnomorska

Wydział Prawa i Administracji:

Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Chemii:

Chemia, Chemia i analityka żywności

Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Wydział Prawa i Administracji
 • ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
 • tel. 77 452 75 03, 77 452 75 63

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 23.08.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 24.08.2017 do 01.09.2017 codziennie (oprócz sobót)  9:00 - 15:00
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 


powrót do góry strony

Biologia

 • Samodzielna Katedra Biosystematyki
 • ul. Oleska 22, 45-052 Opole
 • tel. 77 401 60 10

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 codziennie 9:00 - 15:00 (oprócz sobót) 
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót)  11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Biologia, sp. Paleolobiology

 • Samodzielna Katedra Biosystematyki
 • ul. Oleska 22, 45-052 Opole
 • tel. 77 401 60 10

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 codziennie 9:00 - 15:00 (oprócz sobót) 
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Biotechnologia, Biotechnologia medyczna

 • Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
 • ul. Kardynała Kominka 4, 45-035 Opole
 • tel. 77 401 60 56, 77 401 60 55, 77 401 60 50

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 codziennie 9:00 - 15:00 (oprócz sobót) 
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Chemia, Chemia i analityka żywności

 • Wydział Chemii
 • ul. Oleskiej 48, 45-052 Opole
 • pokój: 206,
 • tel. 77 452 7123

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika intermedialna

 • Instytut Sztuki
 • ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
 • pokój: 18
 • tel. 77 453 07 17

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Logistyka, Zarządzanie

 • Wydział Ekonomiczny
 • Collegium Conomicum, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
 • tel. 77 401 69 00, 77 401 69 19

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

English In Public Communication, English Philology, Gender Applied Studies, Filologia, sp. Język angielski w turystyce, Filologia, sp. Polish Studies

 • Instytut Filologii Angielskiej
 • Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
 • nr.sali 115
 • tel. 77 541 59 19

Recruitment Committee: office hours

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail
 • 4 September - 19 September 11:00-13:00 (from Monday to Friday)
 • 20 September 9:00-15:00
 • 21 September - 29 September 11:00-13:00 (from Monday to Friday)

 


powrót do góry strony

Germanistik

 • Instytut Filologii Germańskiej
 • Plac Staszica 1, 45-052 Opole
 • sala: 115 (sekretariat), I p
 • tel. 77 452 73 80

dyżury:

 • od 10.07.2017 do 04.08.2017 codziennie 9:00 - 15:00,
 • od 07.08.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 


powrót do góry strony

Filologia polska, Kulturoznawstwo, Język polski od podstaw z językiem niemieckim, Logopedia z j. polskim nauczycielska, Zarządzanie w instytucjach kultury

 • Instytut Filologii Polskiej
 • Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
 • w sekretariacie IPiK
 • tel. 77 541 60 03, 77 541 60 05

dyżury:

 •  od 31.07.2017 do 25.08.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 28.08.2017 do 01.09.2017 codziennie (oprócz sobót)  9:00 - 15:00
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

·    

 

powrót do góry strony

Filologia romańska od podstaw, Filologia romańska

 • Katedra Kultury i Języka Francuskiego
 • Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
 • Sekretariat KKiJF, p.216B
 • tel. 77 541 60 09

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Język biznesu, Filologia, sp. Język biznesu, Filologia, sp. Języki obce w dyplomacji, Filologia, sp. Języki obce w sektorze usług, Filologia słowiańska, Filologia, sp. translatoryka stosowana, Деловой русский язык

 • Instytut Slawistyki
 • Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
 • pok. 109
 • tel. 77 541 59 09

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Filozofia, Coaching filozoficzny

 • Instytut Filozofii
 • Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
 • tel. 77 452 74 95, 77 452 74 90

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Socjologia

 • Instytut Socjologii
 • Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
 • tel. 77 452 74 86

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Historia, Historia i teraźniejszość 40+, Researching

 • Instytut Historii
 • ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
 • Pok. 208
 • tel. 401 61 80

dyżury:

 • od 01.08.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

 

powrót do góry strony

Informatyka, Matematyka, Fizyka

 • Instytut Matematyki i Informatyki
 • ul. Oleska 48, 45-052 Opole
 • Pok. 226, 227
 • tel. 77 452 72 26, 77 452 72 05

dyżury:

 • od 26.06.2017 do 07.07.2017 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 10.07.2017 do 28.07.2017 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 31.07.2017 do 31.08.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

powrót do góry strony

Inżynieria środowiska, Odnawialne źródła energii, Edukacja techniczno –informatyczna

 • Katedra Inżynierii Procesowej
 • ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole
 • tel. 77 401 67 12

dyżury:

 • od 26.06.2017 do 07.07.2017 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 10.07.2017 do 28.07.2017 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 31.07.2017 do 31.08.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

powrót do góry strony

Ochrona środowiska, Architektura krajobrazu, Rolnictwo

mgr Agnieszka Brożonowicz, abroz@uni.opole.pl
mgr Aleksandra Cichoń, agola@uni.opole.pl

 • Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
 • ul. Oleska 22 p.207, 45-052 Opole
 • tel. 77 401 60 20, 77 401 60 22

dyżury:

 • od 26.06.2017 do 07.07.2017 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 14:00
 • od 10.07.2017 do 28.07.2017 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 14.08.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 09:00 - 15:00
 • od 31.07.2017 do 11.08.2017 codziennie (oprócz sobót) w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

powrót do góry strony

Kierunek lekarski

dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO - przewodnicząca Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej 

dr Małgorzata Nabrdalik - sekretarz Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej, mnabrdalik@uni.opole.pl

mgr Bożena Wroniszewska-Drabek - sekretarz Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej, lekarski@uni.opole.pl

dr Sławomir Wierzba - członek Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej, slawi@uni.opole.pl

dr Krzysztof Badora - członek Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej, kbadora@uni.opole.pl

   

Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. 77 452 74 55
www.lekarski.uni.opole.pl

dyżury:

 • od 10.07.2017 do 05.08.2017 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00

 


powrót do góry strony

Pedagogika, Praca socjalna, Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza i terapeutyczna, Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, Planowanie i zarządzanie w edukacji, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika kulturalno–oświatowa, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

 • Instytut Nauk Pedagogicznych
 • ul. Oleska 48, 45-052 Opole
 • pok. 317
 • tel. 77 452 74 39

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 31.08.2017 codziennie (oprócz sobót) 9:00 - 15:00
 • od 01.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. obcym, Pedagogika terapeutyczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, Edukacja elementarna z językiem obcym

 • Instytut Studiów Edukacyjnych
 • Collegium Pedagogicum, ul. O. Czaplaka 2A, 45-055 Opole
 • sala nr 3
 • tel. 77 452 73 33

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Politologia, Stosunki międzynarodowe,Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Zarządzanie informacją w nowych mediach, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Administracja publiczna i rozwój regionalny

 • Instytut Politologii
 • Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
 • pok.11
 • tel. 77 452 74 60, 77 452 74 98

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony

Psychologia

 • Instytut Psychologii
 • Plac Staszica 1, 45-052 Opole
 • pokój 207, piętro II
 • tel. 693 635 094

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 13:00 - 15:00

 

powrót do góry strony

Teologia, Teologia kapłańska, Nauki o rodzinie, Muzykologia, Turystyka i kultura śródziemnomorska

 • Wydział Teologiczny
 • ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole
 • tel. 77 442 37 67

dyżury:

 • od 31.07.2017 do 01.09.2017 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
 • od 04.09.2017 do 27.09.2017 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

 

powrót do góry strony