Komisje rekrutacyjne 2016/2017

Wydział Ekonomiczny:

Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Logistyka, Zarządzanie

Wydział Filologiczny:

English in Public Communication, Filologia germańska z językiem angielskim, spec. nauczycielska, Filologia polska, Filologia romańska, Filologia z logopedią, nauczycielska, Filologia romańska od podstaw, Język biznesu, Języki obce w turystyce, Kulturoznawstwo, English Philology, Germanische Philologie, Slawistyka, Przekładoznawstwo stosowane, Język polski od podstaw, Gender Applied Studies

Wydział Historyczno-Pedagogiczny:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Filozofia, Coaching filozoficzny, Historia, Turystyka historyczna, Politologia, Psychologia, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Praca socjalna, Zarządzanie informacją w nowych mediach, Pedagogika: kształcenie wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, Pedagogika terapeutyczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogiką, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, Edukacja elementarna z językiem obcym, Pedagogika: animacja i organizacja wolnego czasu, Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza i terapeutyczna, Zarządzanie i komunikacja w instytucji, Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, Planowanie i zarządzanie w edukacji, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika kulturalno–oświatowa, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, Pracownik służb społecznych z językiem niemieckim, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, Praca socjalna

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

Matematyka, Fizyka, Informatyka

Wydział Przyrodniczo-Techniczny:

Biologia, Biotechnologia, Biotechnologia medyczna, Edukacja techniczno-informatyczna, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Ochrona środowiska z bezpieczeństwem pracy, Architektura krajobrazu, Odnawialne źródła energii

Wydział Teologiczny:

Nauki o rodzinie, Teologia, Muzykologia, Kultura śródziemnomorska

Wydział Prawa i Administracji:

Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Chemii:

Chemia, Chemia i analityka żywności

Administracja, Prawo, Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Wydział Prawa i Administracji
 • ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole
 • tel. 77 452 75 03, 77 452 75 63

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 16.08.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 12.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Biologia

 • Samodzielna Katedra Biosystematyki
 • ul. Oleska 22, 45-052 Opole
 • tel. 77 401 60 10

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Biotechnologia, Biotechnologia medyczna

 • Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
 • ul. Kardynała Kominka 4, 45-035 Opole
 • tel. 77 401 60 56, 77 401 60 55, 77 401 60 50

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Chemia, Chemia i analityka żywności

 • Wydział Chemii
 • ul. Oleska 48, 45-052 Opole
 • pokój: 206
 • tel. 77 452 7123

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • Instytut Sztuki
 • ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
 • pokój: 18
 • tel. 77 453 07 17

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Logistyka, Zarządzanie

 • Wydział Ekonomiczny
 • Collegium Conomicum, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
 • tel. 77 401 69 00, 77 401 69 19

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

English In Public Communication, English Philology, Gender Applied Studies

 • Instytut Filologii Angielskiej
 • Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
 • nr sali 115
 • tel. 77 541 59 19

Recruitment Committee: office hours:

 • 27.06.2016–08.07.2016 10:00–11:00 (Mon–Fri)
 • 11.07.2016–30.07.2016 9:00–15:00 (Mon–Fri), 9:00-12:00 (Sat)
 • 01.08.2016–31.08.2016 9.00-14.00 (Mon–Fri) the required documents can be delivered to the Teaching Department (Katowicka  Street 87B, DS „Niechcic”,  room 12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl)
 • 01.09.2016–20.09.2016 11:00–13:00 (Mon–Fri), 21.09.2016-26.09.2016 9:00-15:00 (Mon-Fri), 9:00-12:00 (Sat)
powrót do góry strony

Filologia germańska

 • Instytut Filologii Germańskiej
 • Plac Staszica 1, 45-052 Opole
 • sala: 115 (sekretariat), I p
 • tel. 77 452 73 80

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

Rozmowy kwalifikacyjne:

 • I stopień (studia stacjonarne i niestacjonarne) - 8 lipca, godz. 10:00 (Instytut Filologii Germańskiej, Plac Staszica 1, 45-052 Opole - sala 110 - I piętro)
 • II stopień (studia stacjonarne) - 15 lipca, godz. 10:00 (Instytut Filologii Germańskiej, Plac Staszica 1, 45-052 Opole - sala 110 - I piętro)
 • II stopień (studia niestacjonarne) - 16 września, godz. 11:00 (Instytut Filologii Germańskiej, Plac Staszica 1, 45-052 Opole - sala 110 - I piętro)
powrót do góry strony

Filologia polska, Kulturoznawstwo, Język polski od podstaw z językiem niemieckim, Filologia z logopedią, nauczycielska

 • Instytut Filologii Polskiej
 • Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
 • w sekretariacie IPiK
 • tel. 77 541 60 03, 77 541 60 05

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Filologia romańska od podstaw, Filologia romańska

 • Katedra Kultury i Języka Francuskiego
 • Collegium Maius, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
 • tel. 77 541 60 09

dyżury:

 

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 29.07.2016 codziennie 9:00 - 13:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

 

powrót do góry strony

Język biznesu, Języki obce w turystyce, Slawistyka, Translatoryka stosowana

 • Instytut Slawistyki
 • Collegium Maius sala 214, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
 • tel. 77 541 60 14

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Filozofia, Coaching filozoficzny

 • Instytut Filozofii
 • Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
 • tel. 77 452 74 95, 77 452 74 90

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Socjologia

 • Instytut Socjologii
 • Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
 • tel. 77 452 74 84, 77 452 74 80

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 09.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 12.09.2016 do 20.09.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 8:00 - 10:00
 • od 21.09.2016 do 23.09.2016 codziennie 11:00 - 13:00
 • 26.09.2016 w godz. 8.00-10.00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Historia, Turystyka historyczna

 • Instytut Historii
 • ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
 • pok. 208
 • tel. 77 401 61 80

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Informatyka, Matematyka, Fizyka

 • Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Fizyki
 • ul. Oleska 48, 45-052 Opole
 • pokój: 215, 227
 • tel.  77 452 72 26, 77 452 72 05
dyżury:
 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Inżynieria środowiska, Odnawialne źródła energii, Edukacja techniczno – informatyczna

 • dr inż. Paweł Ratuszny, ratuszny@uni.opole.pl (Inżynieria środowiska, Odnawialne źródła energii)
 • Katedra Inżynierii Procesowej
 • ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole
 • tel. 77 401 67 12

dr inż. Mariusz Śleziak, sleziak@uni.opole.pl, rekrutacjaeti@uni.opole.pl (Edukacja Techniczno-Informatyczna)

 • Katedra Inżynierii Procesowej
 • ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole
 • tel. 77 401 67 40 pokój 108

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Ochrona środowiska, Architektura krajobrazu

 • Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
 • ul. Oleska 22, 45-052 Opole
 • tel. 77 401 60 20

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 03.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 04.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 codziennie (oprócz sobót) w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl

 

powrót do góry strony

Pedagogika, Praca socjalna (Instytut Nauk Pedagogicznych)

Animacja i organizacja wolnego czasu, Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza i terapeutyczna, Zarządzanie i komunikacja w instytucji, Pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy, Planowanie i zarządzanie w edukacji, Pedagogika opiekuńczo–wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika kulturalno–oświatowa, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, Pracownik służb społecznych z językiem niemieckim, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, Praca socjalna

 • Instytut Nauk Pedagogicznych
 • ul. Oleska 48, 45-052 Opole
 • pok. 317
 • tel. 77 452 74 21, 77 452 74 39

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.08.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 14:00

Pedagogika (Instytut Studiów Edukacyjnych)

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim, Pedagogika terapeutyczna dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu, Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją artystyczną, Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, Pedagogika medialna z edukacją artystyczną, Edukacja elementarna z językiem obcym

 • Instytut Studiów Edukacyjnych
 • Collegium Pedagogicum, ul. O. Czaplaka 2A, 45-055 Opole
 • sala nr 3
 • tel. 77 452 73 33

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • 08.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Politologia, Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Zarządzanie informacją w nowych mediach, Bezpieczeństwo międzynarodowe

 • Instytut Politologii
 • Collegium Civitas, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
 • pok. 13
 • tel. 77 452 74 55, 77 452 74 60

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Psychologia

 • Instytut Psychologii
 • Plac Staszica 1, 45-052 Opole
 • pokój 207 piętro II
 • tel. 601 905 062

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 13:00 - 14:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 13:00 - 15:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony

Teologia, Teologia kapłańska, Nauki o rodzinie, Muzykologia, Kultura śródziemnomorska

 • ks. dr Janusz Podzielny – sekretarz kierunku teologia,
 • dr Mariusz Pucia – sekretarz kierunku muzykologia,
 • ks. dr hab. Norbert Widok, prof. UO – sekretarz kierunku kultura śródziemnomorska,
 • mgr Konrad Kozioł,
 • Kontakt: dziekanatwt@uni.opole.pl,
 • Wydział Teologiczny
 • ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole
 • tel. 77 442 37 67

dyżury:

 • od 27.06.2016 do 08.07.2016 codziennie (oprócz sobót) 10:00 - 11:00
 • od 11.07.2016 do 30.07.2016 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00
 • od 01.09.2016 do 26.09.2016 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00
 • od 01.08.2016 do 31.08.2016 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
powrót do góry strony
Przydatne linki:

Strona główna UOWydziały UODział NauczaniaDział Spraw StudentówBiblioteka GłównaNiepełnosprawni

Centrum KarierInkubator PrzedsiębiorczościSamorząd StudenckiKoła NaukoweSport