Olympians

Wszyscy kandydaci muszą wpisać swoje oceny ze świadectwa maturalnego lub dojrzałości ( a niektórzy oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej) do formularza rejestracyjnego w IRK.

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zaznaczyć kierunki, którymi kandydat jest zainteresowany, w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanego. Liczba kierunków, na które można się rejestrować nie jest ograniczona.

Olimpijczycy.

Kandydaci zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego ("olimpijczycy") po zarejestrowaniu się w systemie IRK, zgłaszają się do właściwej komisji rekrutacyjnej z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia.

Wykaz kierunków studiów, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 2012-2014

Załącznik
Wykaz kierunków studiów, na które laureaci określonych olimpiad przedmiotowych będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie Opolskim bez postępowania kwalifikacyjnego w latach 2012-2014