Rekrutacja na studia - pomoc

Przed przystąpieniem do rejestracji w systemie IRK jest wymagane wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych kandydata przez Uniwersytet Opolskim dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów.

Opis sposobu przeprowadzania rejestracji można znlaeźć w INSTRUKCJI.


IRK - schemat kolejnych kroków rejestracji kandydata

 

Rejestracja w systemie IRK (oparta na PESEL-u)

strzalka

Uzupełnienie danych osobowych

strzalka

Wypełnienie listy przedmiotów maturalnych

strzalka

Zapis na wybrany kierunek / specjalność studiów

strzalka

Potwierdzenie wyboru egzaminów - obliczenie miejsca rankingowego

strzalka

Przelew tytułem opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta bankowego

strzalka

Uzupełnienie wyników egzaminów maturalnych