Terminy rekrutacji

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczyna się 24 kwietnia.

Termin rejestracji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie upływa dnia 7 lipca, a na studia drugiego stopnia 17 lipca.

Terminy rejestracji dla kandydatów na studia lekarskie upływają:  7 maja absolwenci starej matury (na studia stacjonarne i niestacjonarne, egzaminy od 8 do 13 czerwca) i 5 lipca – nowej matury (studia stacjonarne).

6 lipca test kompetencji poznawczych – kandydaci na kierunek lekarski.

Termin rejestracji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych upływa dnia 20 lipca. Wyjątek stanowi II stopień English Philology i Germanistik oraz kierunek lekarski. Rejestracja dwa pierwsze kończy się 18 września, a 20 września odbędą się egzaminy. Rejestracja na kierunek lekarski kończy się 7 maja (stara matura) i 25 lipca (nowa matura). 6 lipca test kompetencji poznawczych.

12 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, zakwalifikowanych do przyjęcia oraz lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO (tzw. lista rezerwowa). Obie kategorie kandydatów muszą złożyć komplet dokumentów w kierunkowej komisji rekrutacyjnej w terminie od 12 do 18 lipca br. w dni powszednie od  godz. 9.00 do 15.00, a w sobotę od 9.00 do 12.00. Niezłożenie w tym terminie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Do dnia 19 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych na drugi stopień studiów stacjonarnych, a od 20 do 25 lipca br. do godz. 12.00 będą przyjmowane dokumenty kandydatów.

Przed 12 lipca komisje nie przyjmują dokumentów na studia.

W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, rejestracja kandydatów w II terminie rekrutacji rozpocznie się 12 lipca na studia stacjonarne, a na studia niestacjonarne - 24 lipca. Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu i wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej. O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Informacji na temat II terminu rekrutacji i kierunkach studiów na które się odbywa, szukaj w "Aktualnościach".

UWAGA! Cudzoziemcy mogą skladać/wysylać dokumenty już od 24 kwietnia b.r.  

Zobacz pełny harmonogram rekrutacji