European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Usuwanie konta z systemu

| Joanna Andrzejuk

Kandydat może samodzielnie usunąć konto z systemu tylko wtedy gdy:

- nie utworzył zgłoszeń rekrutacyjnych ani nie wniósł żadnych opłat;
- status rekrutacji jest:  zarchiwizowana.

W innym przypadku po  wybraniu przycisku „Usuń” wyświetlony zostanie komunikat:

„Aktualnie  nie możesz usunąć swojego konta, ponieważ:

•    Musisz poczekać na zamknięcie rekrutacji.
•    Masz niezerowy bilans konta (gdy została uiszczona opłata rekrutacyjna).”

Kiedy otrzymam dostęp do USOSweb?

| Joanna Andrzejuk

Otrzymanie przez kandydata dostępu do USOSweb wymaga czasu, ponieważ jest procesem złożonym z kilku etapów:

1. Elektroniczną Immatrykulację kandydatów przeprowadza Dział Nauczania na podstawie list otrzymanych od Komisji Rekrutacyjnych. Czynność ta polega na przeniesieniu danych z systemu IRK do USOS.
2. Gdy dane znajdują się w USOS działający cyklicznie migrator USOS-LDAP-AD wykrywa nowe dane studentów i automatycznie zakłada im konta Uniwersyteckie. O fakcie tym informuje studentów wysyłając maila na ich adres prywatny - dokładnie ten sam, który został użyty przy tworzeniu konta w IRK.
3. W mailu powitalnym dla kandydata znajduje się link, który prowadzi do strony z wpisanym już mailem Uniwersyteckim, gdzie można ustawić hasło. Należy kliknąć na przycisk "Wyślij" i odebrać maila z linkiem do ustawienia hasła. Warto pamiętać, że hasło nie może zawierać imienia ani nazwiska studenta ani też numeru indeksu i musi zawierać znaki z dostępnych grup: małe litery, duże litery, cyfry i znaki specjalne. Wymagane jest użycie minimum trzech z tych grup. Minimalna długość hasła to 8 znaków.

UWAGA!

Do odpowiedniego działania konta niezbędna jest synchronizacja kilku systemów, dlatego poprawne logowanie (w tym ustawienie hasła) możliwe będzie w dniu następnym od momentu otrzymania wiadomości powitalnej.

Jak wycofać zgłoszenie rekrutacyjne?

| Joanna Andrzejuk

W przypadku rezygnacji z brania udziału w rekrutacji na dany kierunek należy przejść do zakładki "Zgłoszenia rekrutacyjne" i po wybraniu właściwego zgłoszenia kliknąć w opcję "Wycofaj". Wówczas zostaniemy zapytani, czy faktycznie jesteśmy pewni, że chcemy wycofać dane zgłoszenie. Na tym etapie możemy albo zatwierdzić wybór albo wrócić do widoku opisu zgłoszenia.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

| Joanna Andrzejuk

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Wyjątkiem są następujące przypadki:

  1. nieotwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;

  2. pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;

  3. nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek lub wniesienie opłaty po terminie. Wypisanie z kierunku musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących opłaty rekrutacyjnej zapraszam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie: www.uni.opole.pl -> zakładka "Kandydat" -> "Studia 2019/2020" -> "Opłata rekrutacyjna".

Długi czas oczekiwania na akceptację zdjęcia

| Ewelina Zalas

Zdjęcia akceptowane są przez członków kierunkowych komisji rekrutacyjnych. Aby zdjęcie zostało zaakceptowane musisz zarejestrować się na wybrane studia.

No account for the recruitment fee.

| Joanna Andrzejuk

Having signed up for a particular study programme, you will get the individual bank account number that can be found in "Payments tab" in your profile and is meant for registration fee payment (85 PLN) only.

I cannot create an account.

| Joanna Andrzejuk

If you have applied for studies at the University of Opole already (as a regular or exchange student), you don’t need to create another account in IRK system. You need to create an account if you haven’t registered before or didn’t choose the option “I want to keep my account for the future registrations”.
It is important to use the real email which is often checked in order to receive all the messages from the IRK system.
If you don’t remember your password, use the “remind password” option giving your login email address. You will receive a one-time link to set a new password. Should you forget password to your personal email or have no access thereto, you have to visit the IT centre with your ID document in order to change the email. Note: the account with the PESEL number created earlier will hamper the attempts to create a new account.

System doesn’t let me sign up for the programme.

| Arkadiusz Różycki

In order to sign up for the study programme if you don’t know the final exam results/diploma grade, go to “My account”->”Personal forms”->”Education” and click “Edit exam results” . On this form select the exam results required to sign up for the programme (can be found in Qualification criteria in programme description) in the column “Taken” (on the left hand side). Just tick the subject without giving the fake results. The grades are to be completed once known before the admission deadline.

How to enter the maturity exam annex?

| Arkadiusz Różycki

Maturity exam annex is to be entered after the coma in the maturity exam field. In “enter exam results” only the points from the annex are entered.

My photo is not accepted by the system.

| Arkadiusz Różycki

First and foremost, the photo should be of high quality, the background has to be smooth, preferably  white, but definitely with a good contrast and distinct face features. The face has to be directed straight at the camera lens, the head cannot be skewed and should be visible in full.
A photo in format is preferred in minimum size of 1000 x 1250 pixels, although the system would accept 500x625 pixels size, but the cropping won’t be possible in the result of which the face on the photo will be too small to meet the requirements.