Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filozofia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-FZ-D3
Jednostka organizacyjna Instytut Filozofii
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska, 48 45-052 Opole, 077 452 74 08, gmajewska@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Dyżur komisji rekrutacyjnej: od 24.06 do 12.07 codziennie 10.00-11.00 ( bez sobót)
Adres WWW http://filozofia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studiowanie Filozofii to wielka przygoda intelektualna, podczas której zapoznasz się z historią filozofii klasycznej, nowożytnej i współczesnej. Odbędziesz kursy z zakresu klasycznych dyscyplin filozoficznych takich jak: epistemologia, logika, etyka, ontologia, metafizyka. Będziesz miał okazję skorzystać kursów specjalistycznych, takich jak filozofia polityki, aksjologia, metaetyka, aretologia. Oprócz tego damy Ci do wyboru wiele kursów fakultatywnych, podczas których nasi pracownicy zapoznają Cię z wynikami własnych badań oraz otworzą ścieżkę dla twoich badań. 
Studenci filozofii znakomicie radzą sobie na rynku pracy, bo chociaż nikt nie szuka ludzi na stanowiska filozofów jako takich, ale umiejętność argumentacji, wyszukiwania nieszablonowych rozwiązań oraz szybkiego uczenia się są przez pracodawców szczególnie cenione. 

Opuścisz mury naszej uczelni, jako wszechstronnie wykształcony humanista, gotowy na wszystkie wyzwania współczesności.
Przemyśl to. Czekamy na ciebie w Instytucie Filozofii UO. 

 Egzaminy dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

 

Egzaminy będą się odbywać w terminach:

11 lipca 2019, godz.12.00, sala 106

24 września 2019, godz.12.00, sala 106

27 września 2019, godz.12.00, sala 106

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.