Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia rozpoczynające się w lutym 2015r.

Rekrutacja odbywa się na kierunki:

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata.

Najważniejsze informacje rekrutacyjne!

Aby założyć konto kandydackie w systemie IRK, należy wybrać opcję REJESTRACJA z menu u góry. Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

Terminy

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 15 grudnia 2014 roku, a kończy 11 lutego 2015 roku. Dokumenty można składać od 29 stycznia 2015 roku. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 12 lutego 2015 r. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na drugi stopień mogą być przyjmowani do 4 marca 2015 roku (koniec sesji poprawkowej na UO). W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

Warunki przyjęcia

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zarejestrować się na kierunek, którym kandydat jest zainteresowany.

Opłaty

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer konta, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój PESEL. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta!

 

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku. Bezpośrednio po rejestracji należy dokonać wpłaty na konto uczelni.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

 • nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;
 • pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;
 • nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2015 r. na formularzu dostępnym na tej stronie.

Po przyjęciu na studia, wszelkich wpłat (czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać tylko na otrzymany indywidualny numer konta.

Pomoc, kontakt

Ewentualne pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

 • kierunek Biotechnologia: biotechnologia.rekrutacja@uni.opole.pl
 • kierunek Informatyka: rekrutacja@math.uni.opole.pl , tel. (77) 452 72 10
 • kierunek Matematyka: rekrutacja@math.uni.opole.pl , tel. (77) 452 72 10
 • kierunek Inżynieria Środowiska i Odnawialne źródła energii: ratuszny@uni.opole.pl , tel. (77) 401 67 00
 • kierunek Ochrona Środowiska: abroz@uni.opole.pl, tel. (77) 401 60 20

Ewentualne pytania związane z rejestracją przez WWW prosimy kierować na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

Foreign students

Polski

English

Pусский

Українська

 

Uwaga! Wolne miejsca

Zobacz listę kierunków na które ogłoszony został dodatkowy nabór: Wolne miejsca

Wyniki Rekrutacji

Wyniki rekrutacji można zobaczyć po zalogowaniu na swoim koncie lub na stronie www.wyniki.uni.opole.pl

Słowo od Rektora UO

Uniwersytet Opolski - uczelnia NAJLEPSZEGO wyboru. Rektor UO zachęca tegorocznych maturzystów.  [zobacz film...]


Nowości!

Turystyka historyczna, studia pierwszego stopnia,
Zarządzanie informacją w nowych mediach, studia drugiego stopnia,
Studia doktoranckie - chemia, matematyka 

 Studia o profilu praktycznym:

 • Języki obce w turystyce
 • Inżynieria środowiska
 • Ochrona środowiska
 • Odnawialne źródła energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Opolski © 2014