Chemia, sp. Nowoczesne materiały polimerowe, II stopień, 2-letnie, stacjonarne


W mocy od: 9 kwietnia 2018

Zasady kwalifikacji

Zaady rekrutacji

Drugi stopień

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów 

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I0 kierunków: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, ochrona środowiska. 

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia

1