Filologia, sp. języki obce w służbie publicznej, I stopień, 3-letnie, stacjonarne


W mocy od: 30 marca 2018

Zasady kwalifikacji

 Zasady rekrutacji

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 Kierunki pokrewne

Filologia angielskaStosunki międzynarodowePolitologiaDziennikarstwo i komunikacja społecznaFilologia polskaFilologia polska sp. nauczycielskaFilologia germańskaFilologia germańska z jęz. angielskim sp. nauczycielskaFilologia romańska od podstawZarządzanie.

 Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50
2

j. obcy*

pisemna

poziom podstawowy 0,35
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Od kandydata wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie A2.

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

PRZEDMIOT

OCENA

WAGA

1.

j.polski

część pisemna matury

0,80

2.

j.obcy

 

część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna* 0,12

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Od kandydata wymagana jest znajomość j. angielskiego  na poziomie A2.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Rosyjskiego, Języka Angielskiego lub Języka Niemieckiego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej  będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.