Public Relations, I stopień, 3-letnie, stacjonarne


W mocy od: 10 kwietnia 2018

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Lp.


Egzamin maturalny

Waga

Przedmiot Część % pkt
1 j. polski pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

2 j. obcy pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3 przedmiot do wyboru* pisemna

poziom podstawowy

0,25

poziom rozszerzony

0,4

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Lp. Przedmiot Ocena Waga
1 j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3 przedmiot do wyboru**

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna*

0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z  tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: dowolny przedmiot zdawany na maturze.