Farmacja, jednolite magisterskie, 5.5 -letnie, stacjonarne


W mocy od: 18 lutego 2019

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 80 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 chemia* pisemna poziom rozszerzony 1
2 biologia lub fizyka* pisemna

poziom rozszerzony 1

* Wyniki ze świadectwa maturalnego („nowa matura”), świadectwa IB lub EB przeliczone wg załącznika 4 do Uchwały rekrutacyjnej, egzaminu wstępnego lub zaświadczenia z OKE, potwierdzającego wyniki egzaminu maturalnego z chemii, biologii lub fizyki.