Nutribiochemia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne


W mocy od: 18 lutego 2019

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 przedmiot do wyboru pisemna poziom podstawowy 0,75
poziom rozszerzony 1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, biologia lub fizyka.   

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,5

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: chemia, matematyka, biologia lub fizyka.