Pedagogika, II stopień, 2-letnie, stacjonarne


W mocy od: 25 lutego 2019

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów


O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1