Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[1-PRK-GS-S.M.2] Games studies, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-GS-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Games studies
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. +48 77 541 6003
filpol@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-14.00
Adres WWW http://uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  • Pytanie o preferowaną specjalność
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego to jeden z ośmiu wydziałów pierwszej wyższej uczelni w historii Opola. Jego misją jest prowadzenie i doskonalenie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, tzn. realizacja badań podstawowych w zakresie nauk humanistycznych – językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa – oraz kształcenie studentów na prowadzonych na Wydziale kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach. Obydwa te zadania realizowane są w poczuciu świadomości miejsca i rangi Uniwersytetu w Polsce i na świecie.

Czego uczy się na Games Studies?

Uczestnicy studiów przyjrzą się grom jako inherentnym produktom kultury towarzyszącym ludzkości od początków cywilizacji, jak i jako medium narracyjnemu, umożliwiającemu tworzenie i przekazywanie opowieści. Studia pozwolą także na uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie mitosfery i ikonosfery związanej z grami jak również uzyskanie szeroko rozumianego kontekstu kulturowego badań nad grami.          Studnia II stopnia na kierunku Game Studies koncentrować się będą na analizie gier i ich rynku jako zjawiska kulturowego i cywilizacyjnego, jak i ich niezwykłej popularności w ostatnich kilku dekadach.  W odróżnieniu od studiów I stopnia, pozwolą na zaoferowanie kandydatom szerokiego wachlarza narzędzi kulturoznawczych i antropologicznych potrzebnych w procesie badania i krytyki gier jako tekstów kultury, kładąc mniejszy nacisk na skonkretyzowane kompetencje związane z procesem kreatywnym i wydawniczym gier jako produktów rynkowych.

Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach magisterskich (2-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalności:

- Kultura współczesna

·    - Kultura, media i komunikacja

        Z pełnym programem studiów można zapoznać się tutaj.

Działalność studencka

Studenci kierunku Games Studies mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Kulturoznawców, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Językoznawców, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Games Studies (II stopnia) znajdują zatrudnienie m.in.:

·     - na szerokim i niezwykle współcześnie aktywnym rynku kreatywnym i wydawniczym gier

·     - uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom tego kierunku na podjęcie pracy w charakterze twórcy gier, a także ich badacza, krytyka, testera, tłumacza lub wielu innych na szerokim i wciąż rozwijającym się rynku gier bez prądu lub wideo

·      - mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,

·      -  branży PR, reklamie.

Kontynuowanie nauki

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Games Studies może kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Games Studies można uzyskać w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa:

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,

tel. +48 77 541 60 03,

e-mail: filpol@uni.opole.pl

 


Zasady rekrutacyjne

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: kulturoznawstwo, filologia polska, etnologia, filologia, wiedza o teatrze, europeistyka.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1