Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-KRK-CF-D3] Coaching filozoficzny, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-CF-D3
Jednostka organizacyjna Instytut Filozofii
Kierunek studiów Coaching filozoficzny
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Filozofii
Uniwersytet Opolski
Ul. Katowicka 89, pok. 322
godz. przyjęć: 10:00-15:00
Tel. +48 77 452-74-91 lub
Tel. +48 77 452 74 80
E-mail: filozofia@uni.opole.pl
W sierpniu dokumenty przyjmuje:
Dział Nauczaniu
ul. Katowcka 87B, DS „Niechcic”, parter, tel. 77 452 73 98, 77 452 73 99
E-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl
Adres WWW http://www.filozofia.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Coaching filozoficzny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz więcej czasu i środków przeznaczają na rozwój osobisty pracowników oraz relacje interpersonalne. Rośnie zapotrzebowanie na coachów, psychologów biznesu czy trenerów relacji interpersonalnych. Świat Zachodu odkrywa, że prawdziwym źródłem rozwoju nie jest bezduszna rywalizacja, lecz współpraca i odkrywanie twórczego potencjału jednostek. Studiowanie coachingu to wyjście naprzeciw wyzwaniom współczesności.

Coaching filozoficzny to świadoma swoich filozoficznych źródeł nowoczesna metoda odkrywania wewnętrznych zasobów.

 

Co daje studiowanie Coachingu?

Absolwent uzyskuje atrakcyjny zawód dający szerokie możliwości zatrudnienia. Zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie sesji coachingowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów integracyjnych. Pozna oraz nauczy się stosować narzędzia pozwalające na skuteczne pokierowanie swoją osobistą karierą.

Oprócz Instytutu Psychologii naszej uczelni współpracujemy z Warszawską Akademią Filozoficznego Rozwoju Ego Eimi

Studia na kierunku coaching filozoficzny to intelektualna i duchowa przygoda. Ich celem jest zdobycie atrakcyjnego zawodu ale też osobisty rozwój i odkrywanie własnego potencjału. Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, filozofowie, psycholodzy i coache z różnych instytutów naszego Uniwersytetu. Duża część zajęć będzie miała formę warsztatową.

 

Działalnośc studencka

W Instytucie Filozofii działają 3 koła: Studenckie Koło Filozofów Koło Naukowe Orientalistyki oraz Koło Medytacyjne studentów Coachingu.

Podczas spotkań Koła Filozofów analizowane i dyskutowane są wybrane klasyczne teksty filozoficzne, odbywają się wykłady pracowników naukowych Instytutu Filozofii i gości spoza Instytutu. Koło organizuje wyjazdy studentów  na konferencje czy zjazdy naukowe, a także organizuje konferencje naukowe.


Koło Naukowe Orientalistyki skupia się na działalności informacyjnej dotyczącej wiedzy na temat filozofii i światopoglądów kultur Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Z jednej strony chodzi o wskazanie pożytków jakie współczesna psychologia, filozofia czy nawet fizyka może odnieść dzięki dialogowi z 2500 tysiącletnią tradycją buddyjską, z drugiej natomiast o zagrożeniach i szansach  jakie niesie ze sobą kulturowa specyfika islamu. Koło organizuje wykłady otwarte, spotkania i warsztaty. Stałym elementem działalności jest cyklicznie organizowana konferencja Dni Tybetu w Opolu.


Koło Medytacyjne zbiera się raz w tygodniu na wspólnej medytacji i rozmowie. Celem tego Koła jest korzystanie z dobrodziejstw jakie przynosi regularnie praktykowana medytacja oraz rozwijanie kompetencji praktycznych związanych z medytacją. Wymiana doświadczeń oraz pogłębianie wiedzy na temat różnych dróg rozwoju świadomości.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent Coachingu filozoficznego może znaleźć zatrudnienie jako: coach, doradca filozoficzny, mediator, opiekun społeczny, trener rozwoju osobistego, edukator, doradca biznesowy, trener biznesu, itp. Nabywa również kompetencji, które mogą być przydatne w różnych innych zawodach wymagających pracy z ludźmi, takich jak pedagog, psycholog, terapeuta czy katecheta.


Przykładowe miejsca pracy: korporacje, ośrodki rozwoju osobistego, poradnie zawodowe, świetlice, szkoły, hospicja.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Coaching filozoficzny może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Filozofia, Nauki o rodzinie, Politologia, Stosunki międzynarodowe. Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Coaching filozoficzny można uzyskać w sekretariacie Instytutu Filozofii:

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
tel. (77) 452 74 90
e-mail: filozofia@uni.opole.pl

 

Kierunki pokrewne

Psychologia, Teologia, Socjologia, Nauki o rodzinie, Historia.


Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

j. polski

pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

2

j. obcy

pisemna

poziom podstawowy

0,12

poziom rozszerzony

0,2

3

przedmiot do wyboru*

pisemna

poziom podstawowy

0,35

poziom rozszerzony

0,5

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

j. polski

część pisemna matury

0,4

2

j. obcy

część pisemna matury

0,2

ocena końcoworoczna*

0,1

3

przedmiot do wyboru **

część pisemna matury

0,4

ocena końcoworoczna 0,2

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Przedmiot do wyboru: filozofia, biologia, chemia, fizyka z astronomią, historia, WOS lub matematyka

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści szczebla centralnego Olimpiady Filozoficznej, zdobywcy trzech pierwszych miejsc szczebla centralnego olimpiad z przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.