Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[2-PRK-PEPMDWP-D2] Pedagogika, sp. pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-PEPMDWP-D2
Jednostka organizacyjna Instytut Studiów Edukacyjnych
Kierunek studiów Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Limit miejsc 20
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres WWW http://ise.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Instytut Studiów Edukacyjnych od lat znajduje się w czołówce rankingów studiów pedagogicznych kształcących nauczycieli. ISE dokłada wszelkich starań, by studenci, zdobywając najlepsze kwalifikacje, zostali wyposażeni w kompleksową wiedzę teoretyczną, jak również i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach: w postaci tradycyjnych wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów, podczas których wnikliwie analizowane są problemy współczesnej pedagogiki. Zajęcia w ISE to również praktyczne warsztaty. Studenci mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju debatach, sympozjach, na których mogą zaprezentować wyniki swoich badań oraz podejmują liczne dyskusje naukowe. Na sympozjach naukowych często zaszczycają nas swoją obecnością znakomici goście – profesorowie, pisarze oraz inne powszechnie znane i szanowane osoby uważane za autorytety pedagogiki. Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Organizowane są międzynarodowe obozy naukowe oraz wspólne warsztaty. Studenci mają możliwość w ramach Erasmusa kontynuować naukę w krajach Unii Europejskiej. Studenci podczas swojej nauki mają możliwość odbycia wielu ciekawych praktyk zawodowych w przedszkolach, szkołach, żłobkach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których doskonalą swój przyszły warsztat pedagogiczny.

 Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym

Utworzenie studiów magisterskich (2-letnich) specjalności Pedagogika małegoz wychowaniem przedszkolnym wiąże się z oczekiwaniami studentów i nauczycieli, którzy ukończyli studia I stopnia. Polityka państwa zmierza do organizowania sieci instytucji żłobkowych i przedszkolnych wychodząc naprzeciw młodym matkom pracującym oraz wspomaganie rodzin w rozwoju i wychowaniu dziecka. Praca z dziećmi w okresie żłobkowym i przedszkolnym wymaga odpowiedniego przygotowania i uzyskania pełnych kompetencji społecznych, pedagogicznych, badawczych. Absolwent uzyska uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie. Zostanie wyposażony w wiedzę interdyscyplinarną oraz niezbędne kompetencje w zakresie rozwoju i wychowania dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Absolwent zdobywa innowacyjną wiedzę opartą na najnowocześniejszych badaniach europejskich i Stanów Zjednoczonych, które dotyczą możliwości rozwojowych dziecka, funkcjonowania mózgu, stymulowania ukrytych zdolności. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców z dziedziny psychologii, medycyny, neurodydaktyki, socjologii i pedagogiki przedszkolnej oraz żłobkowej. 

Wybrane przedmioty realizowane podczas studiów

Pedagogika przedszkolna,
Współczesne tendencje w pedagogice dzieciństwa,
Ekspresja teatralna w pracy z dziećmi,
Choroby układu nerwowego u dzieci,
Środowisko lokalne w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym,
Diagnoza i praca z dzieckiem zdolnym,
Prawo rodzinne i opiekuńcze,
Profilaktyka zdrowotna,
Ekspresja plastyczna i muzyczna.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent po uzyskaniu pełnych uprawnień nauczycielskich ma możliwość podjęcia pracy:

 • w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego,
 • w żłobkach i innych formach opieki i edukacji małego dziecka,
 • ma możliwości organizowania indywidualnych form opieki i wychowania małego dziecka,
 • ma możliwości organizacji żłobka lub przedszkola prywatnego.

Absolwent posiada kompetencje w zakresie:

 • poszukiwania, analizowania najnowszej literatury dotyczącej rozwoju dzieci,
 • prowadzenia badań dzieci, środowisk wychowawczych,
 • diagnozowania i organizowania procesu rozwojowego w żłobku i przedszkolu,
 • odkrywania i stymulowania zdolności dzieci,
 • wykorzystywania światowych systemów procesu rozwojowego,
 • dysponowania praktycznymi umiejętnościami w pracy z małymi dziećmi okresu przedszkolnego,
 • posiada szeroki wachlarz kompetencji twórczych,
 • współdziałania z rodzicami i innymi podmiotami środowiska lokalnego.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym można uzyskać w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych:
ul. Ojca Józefa Czaplaka 2a, 45-055 Opole
tel. (77) 452 73 33

Sekterarz:
dr Grzegorz Kozdraś
e-mail: grzegorz.kozdras@uni.opole.pl

dyżury:

od 10.07.2018 do 28.07.2018 codziennie 9:00 - 15:00, soboty 9:00 - 12:00

od 03.09.2018 do 26.09.2018 codziennie (oprócz sobót) 11:00 - 13:00

od 30.07.2017 do 31.08.2018 w godzinach 9.00-14.00 dokumenty kandydatów na studia w zastępstwie komisji rekrutacyjnej przyjmuje Dział Nauczania, ul. Katowicka 87B DS "Niechcic", p.12, tel.: 77 452 73 98, 77 452 73 99, e-mail: dz_nauczania@uni.opole.pl


Zasady rekrutacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

Ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

1

O przyjęcie na  specjalności:

 1. Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym  
 2. Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną 
 3. Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym

mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika pod warunkiem kontynuowania specjalności ukończonej na I stopniu oraz specjalności: kształcenie zintegrowane, edukacja wczesnoszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, wychowanie przedszkolne (specjalność 1,2),  pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika wczesnego dzieciństwa, pedagogika żłobkowa z wychowaniem przedszkolnym (specjalność 3).