Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[3-KRK-IN-DI3] Informatyka, I stopień, inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-KRK-IN-DI3
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3,5-letnie
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 48
45-052 Opole
pokój 215
tel. (77) 452 72 26 , (77) 452 72 15
rekrutacja.informatyka@uni.opole.pl
Adres WWW http://www.informatyka.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
 • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informatyka na UO

Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów specjalnościowych i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne. 


Instytut Matematyki i Informatyki jest partnerem programów Microsoft Imagine, CISCO® Networking Academy oraz Oracle Academy.

 

 

Czego uczy się na informatyce?

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria - mniej niż połowa zajęć (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi.


Studia pierwszego stopnia inżynierskie (3.5-letnie)
.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia odbywa się na specjalnościach:

 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa
 • Sieci i systemy komputerowe

 


Student dokonuje wyboru specjalności po I semestrze studiów. Proponowane specjalności zapewniają możliwość ukierunkowania kształcenia wg zainteresowań oraz planów dotyczących przyszłej pracy zawodowej.

 

 

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

Programy studiów realizowane są w ramach przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych. Wiele przedmiotów specjalistycznych wybieranych jest przez studentów, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki nauki, dopasowywanie jej do własnych zainteresowań oraz zmieniających się tendencji na rynku pracy.


Przedmioty kształcenia ogólnego
:

 • Język obcy,
 • Technologia informacyjna,
 • Wychowanie fizyczne.


Przedmioty podstawowe
, m.in.:

 • Logika dla informatyków,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Matematyka dyskretna,
 • Metody probabilistyczne i statystyka,
 • Fizyka,
 • Podstawy elektroniki, elektrotechniki i miernictwa.


Przedmioty kierunkowe, m.in.
:

 • Programowanie,
 • Systemy komputerowe,
 • Architektura komputerów,
 • Systemy operacyjne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Sieci komputerowe,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Teoretyczne podstawy informatyki,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Systemy wbudowane.


Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Aplikacje bazodanowe .Net,
 • Aplikacje internetowe,
 • Webowe systemy wyszukiwania informacji,
 • Kodowanie i kompresja,
 • Kryptografia,
 • Aplikacje mobilne,
 • Programowanie .Net,
 • Programowanie w języku Java,
 • Jakośœć usług internetowych,
 • Grafika komputerowa czasu rzeczywistego,
 • Rozpoznawanie obrazów,
 • Modelowanie grafiki 3D,
 • Hurtownie danych,
 • Metody numeryczne,
 • PHP i bazy danych,
 • Programowanie sieciowe.

 

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Naukowym Kole Matematyków oraz w Kole Naukowym Informatyków. Mają do dyspozycji dedykowaną salę z nowoczesnym sprzętem komputerowym do realizacji swoich projektów. W ramach działalności koła uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich i gimnazjów. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent studiów inżynierskich dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Posiada też umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Posiada wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Ponadto, posiada podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. 

 

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

 • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy

 • nowoczesne zaplecze (przestronne sale konwersatoryjne, nowoczesne dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe)

 • umożliwienie korzystania w trakcie studiów z licencjonowanego oprogramowania renomowanych firm na prywatnym sprzęcie komputerowym
 • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

 

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia (3.5-letnich inżynierskich) na kierunku Informatyka może kontynuować naukę na studiach II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim - Informatyka (1,5-roczne).


Zasady rekrutacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

Informatyka lub matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,65

poziom rozszerzony

1

ocena końcoworoczna*

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

Informatyka lub matematyka

część pisemna matury

1

ocena końcoworoczna*

0,3

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej lub Olimpiady Matematycznej będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.