Rekrutacja 2018/2019

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[3-PRK-FIZ.FKR-S.I.35] Fizyka w kryminalistyce, I stopień, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-PRK-FIZ.FKR-S.I.35
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Fizyka w kryminalistyce
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych semestr
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Fizyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, p.185
Godziny otwarcia sekretariatu 8:00 - 15:00
Adres WWW http://uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
Dodatkowe informacje
  • Przesyłanie zeskanowanych dokumentów przez cudzoziemców
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Informacje ogólne

Fizyka należy do czterech najstarszych kierunków na naszej Uczelni. Większość nauczycieli fizyki na Opolszczyźnie, ale też sporo na Górnym i Dolnym Śląsku, to nasi wychowankowie. Bardzo wielu absolwentów wypromowanych w ostatnich latach pracuje w firmach informatycznych i pracowniach medycznych. Kierunek ma akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Otrzymaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. Profesorowie stanowią 1/3 stanu kadry naukowej Instytutu Fizyki. Prowadzimy badania w zakresie fizyki fazy skondensowanej, fizyki plazmy, fizyki teoretycznej i biofizyki.
Mamy dobrze wyposażone pracownie studenckie i badawcze oraz obserwatorium astronomiczne. Pracownie komputerowe są dostępne dla studentów, można liczyć na pomoc i konsultacje kompetentnych specjalistów – informatyków.
Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Corocznie kilku studentów wyjeżdża do Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Zawsze w szeregach naszych studentów mamy stypendystów Ministra i laureatów nagród JM Rektora. Studenci mogą liczyć na życzliwą opiekę i pomoc w studiowaniu ze strony pracowników. Prężnie działa Koło Naukowe Fizyków.
Nowoprzyjęci studenci mają możliwość uzupełnienia braków z fizyki i matematyki w czasie specjalnych zajęć w I semestrze. W czasie studiów pamiętamy o zastosowaniach fizyki w praktyce.

 

Czego uczy się na fizyce?

Studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne z podstaw fizyki, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki, astronomii i podstaw informatyki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią. Na specjalizację przewidzianych jest ponad siedemset godzin przeznaczonych na pracownie specjalistyczne, wykłady monograficzne i specjalizacyjne.
Program zajęć jest uzależniony od wybranej przez studenta specjalizacji w: spektroskopii plazmy, biofizyce, fizyce fazy skondensowanej lub zastosowaniach fizyki jądrowej.
Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę w zakresie astronomii, gdyż Instytut dysponuje dydaktycznym obserwatorium astronomicznym wyposażonym między innymi w teleskop MEADE – LX200, 12”, f/10, kamerę CCD FLI IMG-6303E z zestawem filtrów fotometrycznych UBVRI, spektrograf SBIG SGS, kamerę CCD SBIG ST-7E, teleskop firmy Zeiss, Meniskas 180/1800 z montażem paralaktycznym, oraz teleskop słoneczny Coronado PST.

 

Opis specjalności

Specjalność 3,5-letnia inżynierska. W ciągu trwania siedmiu semestrów studiów kształcenie oparte jest na przekazywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technik stosowanych do walki z cyberprzestępczością oraz realizacji kształcenia dających kompetencje inżynierskie.
W dobie powszechnej cyfryzacji, coraz częściej spotykamy się z cyberprzestępczością. Brak wiedzy na temat działania urządzeń takich jak telefony komórkowe, komputery, routery czy niezrozumienie zagrożeń płynących w korzystania z sieci i niewłaściwego przechowywania poufnych danych, ułatwia działania cyberprzestępcą. Specjalność Fizyka w kryminalistyce, ma kształcić przyszłą kadrę, wysoko wyspecjalizowanych inżynierów, gotowych do podjęcia walki z cyberprzestępczością. Specjalność będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Wojewódzką Komendą Policji  w Opolu. 

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, biofizyki, informatyki i chemii, umożliwiającą biegłe posługiwanie się nowoczesnymi technikami kryminalistycznymi, ze szczególnym naciskiem na przestępstwa internetowe i teleinformatyczne. Absolwent będzie posiadał kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zakładach kryminalistyki oraz cywilnych laboratoriach wykorzystujących nowoczesny sprzed analityczny i diagnostyczny.   

 

Zasady kwalifikacji

Kandydaci z "nową maturą"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

fizyka lub matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,65

poziom rozszerzony

1

ocena końcoworoczna*

0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu
i będzie uzwględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki.

 

Kandydaci ze "starą maturą"

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

Lp.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

fizyka lub matematyka

część pisemna matury

1

ocena końcoworoczna*

0,30

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 11 Uchwały Senatu
i będzie uzwględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki.

 

Dane kontaktowe

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Fizyka można uzyskać w sekretariacie Instytutu Fizyki:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50
e-mail: instfiz@uni.opole.pl

Komisja rekrutacyjna
Agnieszka Wendykier
e-mail: alinek@uni.opole.pl
Sekretariat Instytutu Fizyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 72 50

Strona internetowa kierunku
http://fizyka.wmfi.uni.opole.pl

 

Dzień adaptacyjny

28 września (piątek) o godz. 10:00, sala 160
Instytut Fizyki UO
ul. Oleska 48
45-052 Opole


Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

fizyka lub matematyka

pisemna

poziom podstawowy

0,65

poziom rozszerzony

1

ocena końcoworoczna*

0,3

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z fizyki.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

LP.

Przedmiot

Ocena

Waga

1

fizyka lub matematyka

część pisemna matury

1

ocena końcoworoczna*

0,3

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą z punktu 12 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.