Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

English Philology, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-EP-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów English Philology
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 100
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius, pl. Kopernika 11,
pok. 201, 2. piętro;
tel. 77 541 59 23, 77 541 60 05
ifarekrutacja@uni.opole.pl
Adres WWW http://ifa.wfil.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studying at English Philology

If you want to be well prepared to face the challenges of a highly competitive job market, study English Philology at Opole University. This is the place where students gain advanced knowledge of language, literature, and culture and history of English-speaking countries as well as practical language skills at a high C1 proficiency level of CEFR for languages. Moreover, within their study programme the students may choose an educational path through elective courses that will add competence to their general academic education in the fields of culture studies, translation studies, business English, or Medical English. The students may also pursue additional courses in Chinese (reaching A2 level) or Spanish (reaching B2 level), expanding their employment options in the future.

Undergraduates of English Philology may seek employment requiring advanced command of English and, depending on their choices of elective courses, knowledge of culture of English-speaking countries, Spanish speaking countries, China, or knowledge of translation theory, business settings or medical contexts. Our students finish their studies with the ability to search for information in various sources, to analyze and synthesize information, and to work effectively both independently and in teams. They also understand the need to learn throughout life.

BA studies finish with a BA defense and a BA degree. Undergraduate studies in English Philology prepare candidates for graduate studies in a similar field.

What makes a difference at Opole University?

A professional team of academic teachers and lecturers supports and guides the undergraduates in their intellectual growth. The students are educated in modern lecture rooms in the newly renovated historical building of Collegium Maius equipped with modern audiovisual technology and modern computer room with several stands. Our library and the reading room offer access to an extensive collection of Anglo-Saxon literature (more than 37 thousand volumes devoted to various aspects of culture and language of English speaking countries and 100 titles of journals and magazines devoted to teaching).

Student affairs, options for development, exchange and scholarship

Our students can enroll in a student exchange programme Erasmus+ offered by Opole University, which allows for studying abroad for a semester or two, developing foreign language communication skills, learning about culture of a foreign country and gaining professional knowledge via a foreign language. Our partners are, among others, in Spain, Czech Republic, Germany, Greece, Italy, Turkey and Cyprus.

What are future career prospects after the studies?

Our students finish their studies with strong communication skills in English in writing and speaking, the ability to search for information in various sources, to analyze and synthesize information, and to work effectively both independently and in teams. They are well prepared for a career in, for example:

  • translation and interpretation bureau
  • public relations
  • publishing houses
  • advertising agencies
  • fundraising organizations
  • commercial, corporate or other business institutions
  • research institutes
  • many other fields that require good knowledge of English and liberal arts education.

 The students interested in gaining teaching qualifications are advised to continue their MA studies with the teacher training specialization or enroll in additional teacher training post-graduate studies also offered by Opole University.

Tuition Fee

 

Tuition fee for international students amounts to 5000 PLN per academic year.

Contact

For general information and enquiries please contact:

Institute of English
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel.  +48 77 541 59 23
email: ifarekrutacja@uni.opole.pl
web: http://ifa.wfil.uni.opole.pl/

For foreign candidates:


Office for International Study Programmes
Katowicka 87B, 45-061 Opole
tel. +48-77-452 72 92
e-mail: hello@uni.opole.pl
web: studies.uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język angielski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*  Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język angielski część pisemna matury 0,80
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze za wyjątkiem języka angielskiego.