Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 12-PRK-DZ-S.L.3
Jednostka organizacyjna Instytut Politologii
Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 45
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Civitas
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
pok. 309, 310
tel. (77) 452 74 60, tel. (77) 452 74 62,
e-mail: politologia@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 10:00-14:00
Adres WWW http://politologia.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to popularny kierunek studiów, wybierany przez osoby, które wiedzą, że w przyszłości będą:

 • dziennikarzami;
 • specjalistami od komunikacji społecznej.

Wyposażymy Ciebie w ogólne wykształcenie. Dowiesz się o podstawowych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji, organizacji i grup (z dyscyplin i dziedzin: nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Ponadto poznasz najistotniejsze podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów), które wykorzystasz w praktyce. Cały program studiów wyposażony został w konkretne moduły, skoncentrowane na uzyskiwaniu przez Ciebie umiejętności i kompetencji. Zwróć szczególną uwagę na możliwość wykorzystywania wiedzy w praktyce podczas warsztatów dziennikarskich realizowanych w czterech formach: radio, TV, prasa i Internet oraz pracowni specjalistycznych.

Dostępne moduły, które możesz wybrać w zależności od własnych zainteresowań na kolejnych semestrach studiów dziennikarskich:

 • KOMUNIKACJA I FILM W GLOBALNYM ŚWIECIE*,
 • PRASOWA,
 • RADIOWO-TELEWIZYJNA,
 • PUBLIC RELATIONS I REKLAMA.

*Opcja ta została przygotowana w ramach projektu współfinansowanego przez program polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Więcej na ten temat >>>

 

Czego uczy się na dziennikarstwie i komunikacji społecznej?

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga część to przedmioty dające teoretyczne podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej (historia mediów, teoria mediów, marketing polityczny, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów). Na trzecią część składają się przedmioty kształtujące umiejętności zawodowe.

Studenci mają do wyboru jeden moduł, z czterech zaproponowanych poniżej:

 • komunikacja i film w globalnym świecie*,
 • dziennikarstwo prasowe,
 • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne,
 • public relations i reklama.

*Opcja ta została przygotowana w ramach projektu współfinansowanego przez program polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP. Więcej na ten temat >>>

W gronie wykładowców są dziennikarze mediów regionalnych i ogólnopolskich, a także specjaliści od reklamy i Public Relations. Do dyspozycji studentów przygotowaliśmy cyfrowy sprzęt reporterski: kamery, aparaty i magnetofony do nagrań radiowych. Wszystkie zebrane i nagrane materiały można będzie montować w pracowni dziennikarskiej z użyciem programów do montażu dźwięku i wideo.

Studenci odbywać też będą zajęcia w siedzibie Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie w małych grupach zajmą się tworzeniem programów telewizyjnych. Pracę radiowca na co dzień zgłębiać będą w studenckiej rozgłośni Radio Sygnały. Na studentów zainteresowanych pisaniem czekają w naszej pracowni programy do profesjonalnego składu gazet. Pod okiem dziennikarzy i grafików będą mogli realizować swoje pomysły, stawiając pierwsze kroki w piśmie Gazeta Studencka.

W ramach obowiązkowych praktyk, nasi studenci znajdą miejsca w lokalnych i ogólnopolskich redakcjach. Instytut Politologii UO podpisał umowy o współpracy z wieloma podmiotami, dzięki czemu wielu studentów podejmuje pracę w redakcjach i agencjach już w trakcie studiów!

Działalność studencka

Nasi studenci działają w wielu organizacjach: Kole Naukowym Politologów, Kole Naukowym Brytanistów, w Kole Naukowym Filmoznawców, w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci radia), w Kole Naukowym „Studencka” (pasjonaci dziennikarstwa prasowego), a także w SETA TV, czyli najlepszej w Polsce telewizji studenckiej, dzięki czemu rozwijają swoje pasje i pogłębiają zainteresowania.

Studenci biorą aktywny udział w pracach naukowych Instytutu, pomagając przy realizacji oraz organizując konferencje i debaty naukowe. Zapraszają również w nasze mury wybitne postaci życia politycznego, kultury, nauki i sportu.

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w redakcjach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediów oraz w wyspecjalizowanych agencjach zajmujących się komunikacją społeczną i marketingiem. Będziesz w stanie swobodnie funkcjonować na rynku nowych mediów. Nasi absolwenci pracują w najważniejszych redakcjach rozsianych po całym kraju; swobodnie kreują przekaz informacji, który codziennie trafia do setek tysięcy odbiorców. Dołącz do nas już dziś!

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent kierunku „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach z obszaru nauk społecznych, m.in. Public Relations, Europa Master, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne lub na kierunkach pokrewnych.

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 
Kierunki pokrewne

Public Relations, Politologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie publiczne.


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.