Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-KRK-SO-D3
Jednostka organizacyjna Instytut Socjologii
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, ul. Oleska 48 45-052 Opole, tel. 0 77 452 74 08
Godziny otwarcia sekretariatu Dyżur komisji rekrutacyjnej: od 24.06 do 12.07 codziennie 10.00-11.00 ( bez sobót)
Adres WWW http://socjologia.wns.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis studiów. Czy te studia są dla mnie?

 

Kim jestem? W jaki sposób zarządzać emocjami? Czy można być samotnym w tłumie? Dlaczego tak trudno rozwiązać konflikty na tle etnicznym? Skąd się biorą uprzedzenia i stereotypy? Jakie będą konsekwencje reformy systemu edukacji? Co to znaczy być dzisiaj prawdziwym mężczyzną? Jaka jest skala przestępstw wobec zwierząt? Czy rodzina rzeczywiście jest taka ważna? Od czego zależy efektywność pracy zespołowej? Jak analizować informacje o świecie gromadzone w internecie? Jak osiągana jest popularność w mediach społecznościowych? Dlaczego obserwujemy influencerów? Jakie mogą być przyczyny samobójstw? Jak żyje się na Wyspach Trobrianda? Jak poznać i zrozumieć potrzeby konsumentów? Jakie są strategie walki z biedą i ubóstwem? Czym jest uczucie zwane miłością? Dlaczego ludzie przenoszą się z miasta na wieś?

Jeżeli zadajesz sobie tego typu pytania, a co więcej, próbujesz znaleźć na nie odpowiedzi, to oznacza, że ważne jest dla Ciebie dowiadywanie się o świecie, ludziach i problemach. To oznacza także, że właśnie studia na kierunku Socjologia będą dla Ciebie sposobem i szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na pozyskiwanie różnych informacji i prowadzenie dokładnych analiz prowadzących do zrozumienia siebie i otaczającego świata oraz podejmowania pracy służącej rozwiązywaniu problemów.

Socjologia może być zarówno Twoim pierwszym i jedynym wyborem, jak i drugim kierunkiem studiów. Nasze studia ukończyli studenci m.in. psychologii, ekonomii, administracji, turystyki, geografii społecznej, filozofii, czy politologii. Możesz studiować u nas równolegle, a system Indywidualnej Organizacji Studiów pomoże Ci połączyć studiowanie na obu kierunkach.

 

Praktyki, staże, szkolenia, kariera - rozwijamy kompetencje i umiejętności

Już w czasie studiów damy Ci możliwość zdobycia doświadczenia na praktykach i stażach zawodowych - także zagranicznych - oraz podczas szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności związane z zarządzaniem własną karierą, kierowaniem zespołem, komunikacją interpersonalną, kreatywnym myśleniem, używaniem mediów społecznościowych w badaniach społecznych, wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia analiz ilościowych, jakościowych, a także wizualizowania wyników badań.

Współpracujemy z Akademickim Centrum Karier, żeby już w czasie studiów przygotowywać naszych studentów i studentki do aktywności zawodowej.

Zajrzyj na stronę Akademickiego Centrum Karier UO profil na Facebooku, zobacz jak wiele szkoleń, ofert praktyk i pracy jest skierowanych właśnie do studentów i studentek.

Studia na kierunku socjologia nie oznaczają tylko zdobywania wiedzy teoretycznej, wiemy, jak ważna jest praktyka, dlatego od początku studiów będziesz brać udział w pracach badawczych, projektach edukacyjnych, akcjach społecznych i inicjatywach lokalnych prowadzonych we współpracy z firmami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, samorządem, instytucjami kultury czy placówkami oświatowymi. Wychodzimy z założenia, że socjologii nie można uprawiać tylko w murach uniwersytetu, dlatego szukając inspiracji do badań, dyskusji, zajęć wychodzimy w teren poznając miejsca, ludzi i ich problemy.

Myślisz o wyjeździe za granicę w czasie studiów? Interesują Cię Włochy, Grecja, Czechy, Francja, Norwegia, a może Portugalia? Umożliwimy Ci podjęcie studiów w ramach wymiany na jednej z wielu zagranicznych uczelni, z którymi stale współpracujemy. Możesz także sprawdzić, jak wyglądają studia z socjologii na innej uczelni w kraju wyjeżdżając na semestr bądź na rok w trakcie studiów. Wymiana jest możliwa dzięki programowi Erasmus Plus oraz MOST, które intensywnie rozwijamy w Instytucie Socjologii.

Zajrzyj na stronę organizacji Hello! Uni Opole - znajdziesz tam relacje z wyjazdów zagranicznych studentów i pracowników.

 

Studia socjologiczne. Czego się uczy na socjologii?

 

diagnoza - poszukiwanie rozwiązań - odpowiedzialność - kreatywność

Dla nas bycie socjologiem oznacza zaangażowanie w problemy świata i ludzi, dlatego uczymy przede wszystkim odpowiedzialnego i dokładnego analizowania zjawisk, procesów, wydarzeń. Jak to robimy? Uczymy poprzez działanie! Śledź na bieżąco, co robimy na naszym profilu na Facebooku - LUDZIE Projekt socjologii zaangażowanej.

Zajęcia prowadzone są w różnej formie. Nie będą to znane Ci klasyczne lekcje, ale wykłady, ćwiczenia, laboratoria, prace terenowe i projekty. Na socjologii uczymy się przede wszystkim, w jaki sposób prowadzić badania społeczne dotyczące bardzo różnych tematów, na przykład takich jak: kultura organizacyjna firm, konsumpcja, zakupy, czas wolny, zdrowie i choroba, wierzenia, miłość i intymność, ochrona środowiska, lęki i obawy, moda, współpraca międzynarodowa, mniejszości narodowe i etniczne, turystyka, rozwój miast i wsi, czytelnictwo, korzystanie z nowych mediów.

Dowiesz się, jakich metod można użyć do zebrania potrzebnych danych. Pokażemy Ci, że dzisiaj specjalista ds. badań i analityk to profesja wymagająca wiedzy na temat różnych sposobów gromadzenia informacji, przetwarzania ich i wyciągania wniosków, które następnie mogą służyć np. wprowadzaniu innowacji w firmie.

Wykorzystywanie wszystkich metod i technik wymaga wiedzy z zakresu historii i rozwoju myśli socjologicznej, dlatego na studiach dowiesz się, jakie miejsce zajmuje socjologia wśród innych nauk i dlaczego socjologowie i socjolożki są cenionymi ekspertami w wielu sektorach, choćby w takich jak handel, energetyka, media, internet, ochrona zdrowia, edukacja, nowe technologie komunikacyjne, reklama, ochrona środowiska, czy sztuka i turystyka.

Na socjologii sięgamy także do innych dziedzin wiedzy, dlatego uczymy podstaw psychologii, prawa, ekonomii czy politologii. Nasi studenci zdobywają także podstawowe umiejętności wykorzystania cyfrowych narzędzi i technik edycji grafiki rastrowej oraz edycji i montażu wideo (np. Adobe Photoshop). Uczą się, jak używać specjalistycznego oprogramowania do analizowania danych i wizualizowania wyników badań (SPSS, Atlas.TI, LimeSurvey, Gephi i inne).

Badania internetowe - Badania rynkowe - Problemy społeczne

W Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, co jest równoznaczne z posiadaniem wyższego wykształcenia.

Znając i rozumiejąc wyzwania współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania przyszłych pracodawców pod koniec pierwszego roku studiów masz możliwość wyboru ścieżki kształcenia. Kierując się swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość możesz wybrać:

       socjologię w zakresie badań internetowych

Jeśli interesujesz się internetem i nowymi technologiami to blok tematyczny „Badania internetowe” jest przygotowany właśnie dla Ciebie. Pokażemy Ci, jak wykorzystujemy nowe technologie w praktyce badawczej oraz jak można badać i analizować wirtualną rzeczywistość. Dowiesz się, co socjolog może powiedzieć o świecie na podstawie Big Data. Podpowiemy Ci także, w jaki sposób wyszukiwać wiarygodne informacje w Internecie oraz dlaczego warto spojrzeć krytycznym okiem na media społecznościowe.

Wybrane kursy: Netnografia, Media społecznościowe, Wprowadzenie do Big Data, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu badań internetowych.

       socjologię w zakresie badań rynkowych

Jeśli interesujesz się marketingiem, ekonomią, funkcjonowaniem firm i organizacji to blok tematyczny „Badania rynkowe” jest dla Ciebie. Dynamiczny rozwój firm badawczych w Polsce i na świecie sprawia, że cały czas poszukiwani są specjaliści ds. badań rynku, opinii publicznej i marketingu. Pokażemy Ci, dlaczego prowadzenie badań rynkowych jest tak ważne dla powodzenia przedsięwzięć biznesowych. Nauczymy Cię, jak zaprojektować i przeprowadzić takie badania. Przekonamy Cię, że wiedza socjologiczna jest również niezbędna na etapie interpretowania wyników badań, na przykład podczas projektowania strategii rozwoju firm czy strategii wizerunkowych i komunikacyjnych. Badania socjologiczne są stosowane także w procesie budowania marki - nauczymy Cię, co to znaczy, że branding powinien się opierać na wynikach badań. Będziemy także poszukiwali kreatywnych, nowych sposobów rozwiązywania problemów marketingowych.

Wybrane kursy: Przedsiębiorczość, Socjologia organizacji, Zarządzanie projektami, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu badań rynkowych.

       socjologię w zakresie problemów społecznych

Jeśli lubisz i chcesz pomagać ludziom i nie uciekasz od trudnych spraw to blok tematyczny „Problemy społeczne” jest dla Ciebie. Nauczymy Cię, jak umiejętnie diagnozować i wyjaśniać współczesne problemy społeczne (takie, jak ubóstwo, bezrobocie, przemoc, przestępczość, nadużywanie alkoholu czy narkotyków). Pokażemy Ci, w jaki sposób badać i interpretować globalne i lokalne problemy społeczne, będziemy poszukiwali ich przyczyn oraz wspólnie zastanowimy się nad sposobami ich rozwiązania. Odpowiedzialna postawa badacza, szczególnie w tak delikatnym temacie, jak problemy społeczne, wymaga by na bieżąco poddawał ocenie swoje działania – dlatego zapoznamy Cię z wieloma narzędziami do ewaluacji. Ewaluacja pozwala modyfikować i udoskonalać nasze przedsięwzięcia, aby osiągnąć zamierzony cel.

Wybrane kursy: Action-research, Socjologia problemów społecznych, Organizacje pozarządowe, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego z zakresu problemów społecznych.

Zajrzyj na naszą stronę internetową www.socjologia.uni.opole.pl, na której znajdują sięszczegółowe informacje o programach studiów i prowadzonych zajęciach.

 

Działalność studencka. Jak można rozwijać swoje pasje?

 

rozwój pasji i zainteresowań - zdobywanie doświadczenia zawodowego

Chcesz działać w Kole Naukowym? Myślisz o zaangażowaniu się w Samorząd Studencki? Chcesz zobaczyć, jak wygląda praca w rozgłośni radiowej albo w telewizji studenckiej? A może ważną częścią Twojego życia jest sport, muzyka, teatr i sztuka?

Wiemy, że pasje i zainteresowania są dla Ciebie ważne, dlatego pokażemy Ci, gdzie na Uniwersytecie, ale i w Opolu możesz je rozwijać. W czasie studiów możesz dołączyć do osób, które działają w Studenckim Kole Naukowym Socjologów, Samorządzie Studenckim, Telewizji studenckiej SETA, rozgłośni radiowej Radiosygnały, Gazecie Studenckiej i innych organizacjach. Zachęcimy Cię do korzystania z bogatej oferty zajęć teatralnych, muzycznych, tanecznych, artystycznych i sportowych Studenckiego Centrum Kultury i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W ciągu roku odbywają się różne akcje społeczne, w które śmiało można się angażować. Nasz Instytut współpracuje z fundacjami i instytucjami, które działają w obszarze wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, aktywności obywatelskiej, równości płci, bezdomności, ochrony środowiska i edukacji.

W Instytucie Socjologii utworzyliśmy Socjolab, czyli studio badań empirycznych, w którym nasi studenci i studentki mogą korzystać ze sprzętu i oprogramowania prowadząc swoje własne badania, jak i we współpracy z pracownikami Instytutu. Socjolab to miejsce pracy, spotkań, ale też odpoczynku między zajęciami. W Socjolabie narodził się pomysł na organizację Hello! oraz Buddy Program, które są przestrzenią współpracy i wsparcia studentów z zagranicy. Socjologowie zainicjowali taką formę wsparcia pokazując, że socjologia aktywizuje studentów do działania, uczy obycia i wiedzy oraz pracy w różnorodnych grupach, z osobami z różnych kręgów kulturowych. To bardzo ważna umiejętność, na którą kładziemy nacisk zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

 

Kariera. Czym można się zajmować po studiach z socjologii?

 

Stale analizujemy, co robią nasi absolwenci. Cieszy nas, że tak wielu z nich z powodzeniem wykorzystuje w pracy umiejętności zdobyte na studiach i co ważne, zajmowane przez nich stanowiska pokazują, że dobrze odnaleźli się na rynku pracy po ukończeniu studiów. Akademickie Centrum Karier UO stale monitoruje losy naszych absolwentów i wiemy, że wielu spośród nich dobrze sobie radzi na rynku pracy.

Ukończenie socjologii - bez względu na wybrany moduł kształcenia- pozwoli Ci zajmować się:

    samodzielnym realizowaniem badań jakościowych i ilościowych w terenie przy wykorzystaniu najnowszych metod i narzędzi, w tym narzędzi internetowych;

       badaniami internetu, badaniami użyteczności stron, e-marketingiem oraz analizą mediów społecznościowych i blogosfery;

       prowadzeniem własnej działalności badawczej, przede wszystkim w branży badawczej, analitycznej i szkoleniowej;

       projektowaniem kampanii społecznych i przekazów reklamowych;

    dziennikarstwem społecznym, tworzeniem treści, nie tylko w obszarze badawczym, ale także w roli influencera i komentatora m.in wydarzeń społecznych, politycznych czy kulturalnych;

    prowadzeniem badań w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich, ale także pozyskiwaniem takiego dofinansowanie (przygotowywanie wniosków i aplikacji);

   prowadzeniem szkoleń z zakresu badań społecznych, metod analizy danych, korzystania z narzędzi cyfrowych w pracy dydaktycznej i badawczej, komunikacji z klientem;

    zarządzaniem zespołem ludzi i ich pracą, czy to w działach HR (Human Resources) firm i instytucji publicznych, czy w zespołach projektowych, stowarzyszeniach, albo we własnej firmie;

    prowadzeniem procesów rekrutacyjnych i rozwijaniem wewnętrznych narzędzi rekrutacyjnych i projektowaniem rozwiązań usprawniających proces rekrutacji;

     wspieraniem menedżerów i pracowników w pracy nad ulepszeniami mającymi na celu budowaniu satysfakcji i pozytywnych doświadczeń klientów oraz opracowywaniem szkoleń i warsztatów dla pracowników z zakresu satysfakcji i doświadczenia klientów;

    wykonywaniem analiz rynkowych i marketingowych na potrzeby strategii sprzedażowych, reklamowych dóbr i usług, w tym np. badań dotyczących satysfakcji i doświadczeń klientów;

      wykonywaniem badań opinii publicznej zlecanych m.in przy okazji wyborów parlamentarnych czy samorządowych;

     współpracą z instytucjami kultury (muzea, teatry, galerie i centra sztuki, ośrodki i domy kultury, instytucje filmowe i uczelnie artystyczne) i realizowaniem badań, działań edukacyjnych i społecznych z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego;

  projektowaniem i realizowaniem działań edukacyjnych skierowanych do różnych osób: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, niepełnosprawnych, obcokrajowców, imigrantów, uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców itd.; edukacja, aktywność społeczna, zaangażowanie, socjoterapia - to mogą być obszary Twojej zawodowej działalności;

   diagnozowaniem problemów związanych z wielokulturowością, także w wymiarze etnicznym i narodowym, a następnie na podstawie wyników badań projektowaniem strategii i polityk dotyczących np. integracji imigrantów, równości płci, pomocy społecznej, ochrony życia i zdrowia i inne;

   przygotowywaniem i realizowaniem strategii rozwiązywania problemów dotyczących różnych społeczności i grup (np. seniorów, młodzieży, samotnych rodziców, bezrobotnych, niepełnosprawnych, obcokrajowców, uczniów i nauczycieli, ośrodków terapeutycznych, mniejszości narodowych i etnicznych, subkultur i innych);

   przygotowywaniem ekspertyz, w tym ekspertyz ewaluacyjnych związanych z realizacją różnych działań i projektów (np. projektów dotyczących praw człowieka, pracy z młodocianymi przestępcami, aktywizacją zawodową imigrantów, budową boisk i stadionów, edukacją seksualną, ochroną środowiska itp.);

    prowadzeniem badań na potrzeby strategii rozwoju miast, gmin, wsi w różnych obszarach (edukacja, praca i zatrudnienie, pomoc społeczna, służba zdrowia, kultura i rozrywka, handel i usługi, bezpieczeństwo, migracje itd.);

     prowadzeniem badań naukowych w jednostkach naukowych, jak np. uniwersytety, komitety i towarzystwa naukowe, oznacza to, że to Twoim zajęciem będzie praca naukowa w zakresie socjologii, po uzyskaniu tytułu naukowego magistra możliwe jest kontynuowanie kształcenia na studiach doktoranckich, awans zawodowy oznacza w tym przypadku zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych;

    prowadzeniem zajęć z zakresu socjologii, czy to samodzielnie, czy pod opieką doświadczonych profesorów i profesorek socjologii, pracę dydaktyczną z powodzeniem można łączyć z pracą naukową;

Pamiętaj, że studiując socjologię stajesz się specjalistą/ką ds. badań i analiz, które stanowią punkt wyjścia do działań biznesowych, reklamowych, marketingowych, ale także w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych, penitencjarnych i kulturalnych. Kompetencje analityczne określane są jako kompetencje jutra, co oznacza, że ukończenie studiów socjologicznych pozwoli z powodzeniem odpowiadać na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Ukończenie naszych studiów pozwala zdobyć i rozwinąć: krytyczne myślenie, myślenie kreatywne, zarządzanie wiedzą i analizowanie informacji, myślenie i działanie strategiczne, otwartość i gotowość do samodzielnej pracy, rozwijania umiejętności i pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku. Nie boimy się zmian, wychodzimy im naprzeciw!

Jeszcze się wahasz, czy z nami studiować? Koniecznie zajrzyj na nasz profil na Facebooku - LUDZIE Projekt socjologii zaangażowanej.

 

Możliwość kontynuowania nauki na II stopniu studiów

Studia można kontynuować na 2. stopniu, czyli uzupełniających studiach magisterskich na kierunku socjologia. Absolwenci studiów 2. stopnia posiadają tytuł naukowy magistra socjologii.

Po obronie licencjatu (3 lata studiów) przygotowaliśmy dla naszych studentów pięć możliwości kontynuowania ścieżki socjologicznej:

- Socjologia organizacji
- Socjologia problemów społecznych
- Badania socjologiczne w praktyce społecznej
- Design i projektowanie społeczne
- Intercultural Communication (studia w języku angielskim)

Więcej informacji o naszej ofercie studiów magisterskich znajduje się na stronie internetowej Instytutu Socjologii.

 

Komisja Rekrutacyjna

 

Osobą do kontaktu w sprawie dokumentów rekrutacyjnych oraz ich przyjmowania jest:

mgr Grażyna Majewska

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole

tel. 0 77 452 74 08

email: gmajewska@uni.opole.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków oraz programów studiów:

mgr Katarzyna Nowak

Sekretariat Instytutu Socjologii

ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

tel. 0 77 452 74 80

email: socjologia@uni.opole.pl

www.socjologia.uni.opole.pl

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw wraz z odpowiednimi wagami

 

Podczas procedury konkursowej, w oparciu o zdobyte punkty (oceny uzyskane na maturze zostają przeliczone zgodnie z poniżej podanymi wagami), tworzona jest lista rankingowa kandydatów na studentów. Ilość przyjętych na studia jest zgodna z limitami miejsc. W procesie rekrutacji tworzona jest lista kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz lista kandydatów rezerwowych, którzy po złożeniu stosownej deklaracji są przyjmowani na miejsca, z których rezygnują kandydaci zakwalifikowani na studia.

 

 

Terminy egzaminów dla cudzoziemców ze znajomości języka polskiego

 

Egzaminy będą się odbywać w terminach:

11 lipca 2019, godz. 10.00, sala 330

24 września 2019, godz.10.00, sala 330

27 września 2019, godz. 10.00, sala 330

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.