Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 8-PRK-EART-D2
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Wrocławska 4,
45-707 Opole
tel. (77) 40 300 58
e-mail: Sekretarz Rekrutacji: sztuka@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu pon.-pt.: 9:00-15:00
Adres WWW http://sztuka.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Sztuka na Uniwersytecie Opolskim

Wydział Sztuki oferuje studia dwustopniowe na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia).

Wydział Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki.

Budynek Wydziału Sztuki jest przystosowany do studiowania dla osób niepełnosprawnych: winda, platformy schodowe, toalety.

 

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Uczymy studentów m.in.:

 • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia),
 • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
 • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (sztuka współczesna, teoria kultury, wybrane zagadnienia z krytyki artystycznej),
 • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
 • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).
 • program kształcenia: siatka programu studiów

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent 2-letnich studiów II stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych posiada kwalifikacje zawodowe artysty sztuk pięknych. Świadomie i aktywnie uczestniczy we współczesnej kulturze. Potrafi dokonywać samodzielnych ocen, formułować sądy w zakresie krytycznego odbioru kultury współczesnej. Potrafi też komunikować się językiem plastycznych środków wyrazu. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach magisterskich może podjąć twórczą pracę zawodową w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych.

Absolwent może podejmować pracę w charakterze:

 • samodzielnego artysty plastyka,
 • projektanta graficznego,
 • edytora tekstu i obrazu ruchomego,
 • animatora działań twórczych w placówkach edukacyjnych pozaszkolnych (muzeach, ośrodkach kultury upowszechniających kulturę plastyczną, ogniskach plastycznych itp.)
 • inicjatora zarządzającego projektami w kulturze,
 • absolwent jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Wydział Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w maksymalnie 12-osobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem i pełne wykorzystanie wyposażenia poszczególnych pracowni.

Wydział Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.
 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci Wydziału Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych można uzyskać w Sekretariacie Wydziału Sztuki:

ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
tel. (77) 40 300 58 (Sekretariat)
e-mail: sztuka@uni.opole.pl
 
Informacje o komisji rekrutacyjnej znajdziecie w zakładce ważne informacje/komisje rekrutacyjne

Strona internetowa kierunku: www.sztuka.uni.opole.pl

 

Terminy egzaminów rekrutacyjnych


II tura
19.09.2019 (czwartek) od 9.00-13.00 egzamin praktyczny z rysunku (studium postaci), ul. Wrocławska 4, II piętro, s. 2.01
20.09.2019 (piątek) od 9.00 rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac, ul. Wrocławska 4, I piętro, s. 1.05
20.09.2019 (piątek) od godz. 15.00 - ogłoszenie wyników
30.09.2019 (poniedziałek) - ogłoszenie listy przyjętych

 

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia (zdaniu egzaminów i przyjęciu na studia), kandydat składa wymagane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15, w terminach i godzinach:

- od 23.09 do 27.09.2019 od godz. 11.00 do 13.00.


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: egzamin z rysunku i przegląd prac

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
egzamin z rysunku* 1

* Egzamin praktyczny z rysunku jest sprawdzianem wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:
    rysunek – 5-godzinne studium postaci;

Na egzamin należy przynieść ze sobą materiały:
    rysunek – brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki;

Przegląd prac: kandydat przynosi i prezentuje 10 rysunków i 10 prac z różnych dyscyplin plastycznych prezentujących możliwości kandydata (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, multimedia, fotografia, struktury wizualne, projektowanie graficzne, instalacje itp.). Dodatkowo kandydat może zaprezentować prace, a także dokumentacje prac w cyfrowym zapisie.

Egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców