Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 8-PRK-EART-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Sztuki
Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 45
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Wrocławska 4,
45-707 Opole
tel. (77) 40 300 58
e-mail: Sekretarz Rekrutacji: sztuka@uni.opole.pl ;
Godziny otwarcia sekretariatu pon.-pt.: 9:00-15:00
Adres WWW http://sztuka.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Sztuka na Uniwersytecie Opolskim

Wydział Sztuki oferuje studia dwustopniowe na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata (studia I stopnia) i magistra sztuki (studia II stopnia).

Wydział Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego, społeczności miejskiej i regionu opolskiego. Poszerza ofertę uczestnictwa młodzieży akademickiej w życiu kulturalnym Opola. Z powodzeniem współpracuje z zawodowymi publicznymi i niepublicznymi placówkami upowszechniania kultury i sztuki.


 

Czego uczy się na edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych?

Uczymy studentów m.in.:

  • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia),
  • twórczego wykorzystania nowych mediów (multimedia, projektowanie graficzne, grafika cyfrowa, struktury wizualne, intermedia),
  • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w kulturze i sztuce (historia sztuki, teoria kultury, wybrane zagadnienia z antroposfery kultury, socjologii kultury),
  • skutecznego działania w charakterze artysty-nauczyciela i animatora działań twórczych (pedagogika, psychologia, metodyka wychowania plastycznego),
  • funkcjonowania na rynku sztuki i umiejętności promocji sztuki (promocja i upowszechnianie kultury plastycznej, reklama i rynek sztuki).
  • program kształcenia: siatka programu studiów

 

Dlaczego warto studiować ten kierunek?

Wydział Sztuki stale rozbudowuje pracownie artystyczne i uatrakcyjnia tok kształcenia. Dobrze wyposażone pracownie umożliwiają gruntowne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych. Zajęcia artystyczne są prowadzone w maksymalnie 12-osobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem i pełne wykorzystanie wyposażenia poszczególnych pracowni.

Wydział Sztuki promuje swoich studentów, wspierając ich działalność wystawienniczą oraz stwarzając możliwości udziału w wystawach, festiwalach, konkursach i przeglądach.

 

Działalność studencka

Przy Wydziale Sztuki działa Akademickie Koło Artystyczne (AKA), którego celem jest rozwijanie artystycznych i pedagogicznych zainteresowań studentów poprzez uczestnictwo w warsztatach twórczych, plenerach, sympozjach, wykładach. Członkowie AKA są organizatorami i animatorami własnych przedsięwzięć artystycznych (wystaw, warsztatów artystycznych, pokazów i innych wydarzeń kulturalnych).

Wydział Sztuki stale poszerza zakres współpracy z uczelniami w kraju i za granicą w celu umożliwienia studentom nauki (przez semestr lub rok) w innej uczelni.

Działamy w programie MOST, a w ramach Erasmus+ współpracujemy z następującymi uczelniami zagranicznymi:

Universitat de Barcelona (Hiszpania)

Universidade do Porto (Portugalia)

Accademia Di Belle Arti Di Carrara (Włochy)

Hochschule Trier (Niemcy)

Ostarvska Univerzita (Czechy)

Silesian University of Opava (Czechy)

Mimar Sinan Fine Arts University (Stambuł, Turcja)

Eskisehir Osmangazi Universitesi (Turcja)

Hasan Kalyoncu University (Gaziantep, Turcja)

Goce Dolcev University of Stip (Macedonia)

 

Co można robić po tych studiach?

Absolwenci Wydziału Sztuki bez trudu znajdują zatrudnienie na współczesnym, dynamicznym rynku pracy jako samodzielni twórcy, animatorzy działań twórczych w szkołach i placówkach pozaszkolnych, projektanci, kuratorzy, krytycy sztuki.

Można też kontynuować naukę na II stopniu studiów (dwuletnie studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu: magister sztuki)

Szczegółowe informacje o studiach można także uzyskać w Sekretariacie Wydziału Sztuki:

ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole
tel. (77) 40 300 58 (Sekretariat)
e-mail: gcyrys@uni.opole.pl

lub na stronie interenowej Wydziału Sztuki: www.sztuka.uni.opole.pl

 

Studenci niepełnosprawni

Budynek Wydziału Sztuki jest przystosowany do studiowania dla osób niepełnosprawnych. Jest wyposażony w szybką windę, platformy schodowe i toalety dla niepełnosprawnych.

 

Terminy egzaminów rekrutacyjnych


Dla II tury naboru na I stopień studiów

19.09.2019 (czwartek) od 9.00 do 13.00 (5x45 min) egzamin praktyczny z rysunku (studium postaci), ul. Wrocławska 4, II piętro, s. 2.01
20.09.2019 (piątek) od 9.00 do 13.00 (5x45 min) egz. praktyczny z malarstwa (martwa natura)  ul. Wrocławska 4, II piętro, s. 2.01
20.09.2019 (piątek) od godz. 13.00 egzamin z języka dla obcokrajowców, ul. Wrocławska 4, II piętro, s. 1.05
20.09.2019 (piątek) od godz. 15.00 - ogłoszenie wyników
30.09.2019 - ogłoszenie listy przyjętych na studia

 

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia (zdaniu egzaminów i przyjęciu na studia), kandydat składa wymagane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15, w terminach i godzinach:

- od 23.09 do 27.09.2019 od 11.00 do 13.00.


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 50 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: egzamin praktyczny

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
egzamin praktyczny* 1

* Egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa jest sprawdzianem wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:

    rysunek – 5-godzinne studium postaci;
    malarstwo – 5-godzinne studium martwej natury.

Na egzamin należy przynieść ze sobą materiały:

    rysunek – brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki;
    malarstwo – zagruntowane podobrazie 100 x 70 cm, farby (gwasze, tempery lub akryle), pędzle, pojemniki na wodę.

Dla obcokrajowców:
Przegląd prac: kandydat przynosi i prezentuje 10 rysunków i 10 prac z różnych dyscyplin plastycznych prezentujących możliwości kandydata (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, multimedia, fotografia, struktury wizualne, projektowanie graficzne, instalacje itp.). Dodatkowo kandydat może zaprezentować prace, a także dokumentacje prac w zapisie cyfrowym.

Egzamin z języka polskiego