Unia Europejska

Rekrutacja zimowa 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka, II stopień 1,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-KRK-IN-DM1
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 50
Czas trwania 1,5 letnie
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 48
45-052 Opole
pokój 226
tel. (77) 452 72 26
rekrutacja.informatyka@uni.opole.pl
Adres WWW http://www.informatyka.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (16.12.2019 08:00 – 28.02.2020 12:00)

Informatyka na UO

Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

  W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów kierunkowych do wyboru i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.

  Instytut Informatyki jest partnerem programów Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, CISCO® Networking Academy oraz Oracle Academy.

 

Czego uczy się na informatyce?

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria - mniej niż połowa zajęć (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi.

 

Co można robić po tych studiach?

 

Absolwent studiów drugiego stopnia wykazuje biegłość w szerokim zakresie zagadnień informatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych, a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent umie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów.

 

Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

  • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy,
  • dobra infrastruktura (przestronne sale konwersatoryjne, dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe),
  • możliwość korzystania w trakcie studiów z licencjonowanego oprogramowania renomowanych firm, także na prywatnym sprzęcie komputerowym,
  • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku: matematyka, informatyka i edukacja techniczno-informatyczna.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1