Unia Europejska

Rekrutacja zimowa 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Architektura krajobrazu, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-AK-D15
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Kardynała B. Kominka 6a , pok. 211
45-032 Opole
tel. 77 401 6055, 77 401 6070
iisib@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu pn-pt 9.00-13.00
Adres WWW http://iisib.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (16.12.2019 08:00 – 28.02.2020 12:00)

Informacje ogólne

Studia na kierunku architektura krajobrazu II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera architekta krajobrazu.

Podstawowym celem programu kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu (II stopień) w Uniwersytecie Opolskim jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie realizacji toku kształcenia na pierwszym inżynierskim stopniu kierunku Architektura Krajobrazu.

Czego się uczy na architekturze krajobrazu?

Student w toku studiów oprócz przedmiotów podstawowych (np. Kształtowanie obszarów chronionych, Badanie struktury i funkcjonowania krajobrazu itp.) oraz kierunkowych (np. Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych, Rola i kształtowanie terenów zieleni i zadrzewień, Szkółkarstwo itp.) realizuje także przedmioty, które poszerzają jego wiedzę w innych obszarach np. Jak założyć własna firmę, czy wybierając dodatkowe przedmioty (zgodnie z własnymi zainteresowaniami) z puli kursów stałych lub ogólnouczelnianych.

W standardzie znajdują się przedmioty, które mają na celu rozwinięcie u studenta umiejętności prowadzenia badań naukowych (np. Badania naukowe pracowników jednostki)

Co można robić po tych studiach?