Unia Europejska

Rekrutacja zimowa 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria środowiska, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-KRK-IS-D15
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Inżynieria środowiska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 1,5 roczne
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Biotechnologii
ul. Kardynała Kominka 6a,
45-032 Opole
pokój 211 Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
665 958 378
sleziak@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu od 29.01 do 13.03
poniedziałek - piątek 09:00-13:00
Adres WWW http://iisib.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (16.12.2019 08:00 – 28.02.2020 12:00)

Czego uczy się na inżynierii środowiska?

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają na celu przygotowanie absolwenta do rozwiązywania problemów wynikających ze szkodliwego oddziaływania procesów technologicznych naturalne oraz minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko tych procesów technologicznych. Zdobywa on wiedze ogólną w ramach przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych.

 

Studia na II stopniu

Uzupełniające magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne – studia dedykowane dla absolwentów studiów inżynierii środowiska pierwszego stopnia oraz absolwentów innych studiów technicznych pierwszego stopnia.

 

Dlaczego warto studiować inżynierię środowiska?

Studiowanie na Inżynierii Środowiska to nie tylko nauka, zaliczenia, kolokwia i egzaminy. Na naszym kierunku można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, działając w studenckich kołach naukowych, stowarzyszeniach, związkach sportowych i wielu innych organizacjach.

Nasz kierunek oferuje dodatkowo wsparcie dydaktyczne w postaci warsztatów z matematyki i fizyki w pełni finansowanych z funduszy europejskich.

 

 

Co można robić po tych studiach?

 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

  •     przemyśle produkującym urządzenia na potrzeby ochrony środowiska
  •     zakładach używających technologii uciążliwych dla środowiska
  •     biurach projektowych i centrach informatycznych
  •     służbach administracji centralnej i terenowej związanej z ochroną środowiska
  •     instytucjach i placówkach naukowych.

We wszystkich wyżej wymienionych instytucjach absolwent może pełnić funkcję specjalisty eksploratora, menedżera oraz wspomagać specjalistów projektantów. Istnieje również możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich po zaliczeniu fakultatywnego (odpłatnego) bloku pedagogicznego.

Absolwent posiada także umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów, a także umiejętności korzystania z wiedzy w miejscu pacy, kierowania zespołami ludzkimi oraz zna podstawy prawne w zakresie działalności zawodowej. Absolwent posiada, w szczególności, wiedzę z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, umiejętności rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji, obiektów i sieci sanitarnych mających na celu kształtowanie i ochronę środowiska, wyrobione poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Ponadto absolwent posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy w swojej działalności zawodowej.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku  można uzyskać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

Lokalizacja

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211 Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 

Telefon kontaktowy

Telefon:

  zadzwoń

Adres e-mail

sleziak@uni.opole.pl

Strona internetowa

http://iisib.wpt.uni.opole.pl

Komplet dokumentów od kandydatów przyjmowany jest od 29.01.2020

 

 


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: inżynieria środowiska i kierunków inżynierskich na politechnice. Wymagania na studia drugiego stopnia: dyplom inżynierski lub licencjacki z kierunków pokrewnych z koniecznością uzupełnienia różnic programowych w ostatnim, dodatkowym semestrze studiów.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1