Unia Europejska

Rekrutacja zimowa 2019/2020

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Odnawialne źródła energii, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

Szczegóły
Kod 6-PRK-OZE-S.M.15
Jednostka organizacyjna Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Kierunek studiów Odnawialne źródła energii
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 1,5 letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Biotechnologii
ul. Kardynała Kominka 6a,
45-032 Opole
pokój 211 Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
665 958 378
sleziak@uni.opole.pl
Godziny otwarcia sekretariatu od 29.01 do 13.03
poniedziałek - piątek 09:00-13:00
Adres WWW http://iisib.wpt.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (16.12.2019 08:00 – 28.02.2020 12:00)

Opis kierunku

Studia na  kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposażają absolwenta w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta  w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym.

 

 

 

Czego uczy się na odnawialnych źródłach energii?

 

Studia inżynierskie trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej  i egzaminem dyplomowym po zaliczeniu którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego, kierunkowego do wyboru.

 

 

 

Działalność studencka

 

W Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii działa Koło Naukowe „Reaktor” zajmujące się problematyką z zakresu inżynierii środowiska i z zakresu odnawialnych źródeł energii.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku można uzyskać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii:

    
Lokalizacja

ul. Kardynała Kominka 6a

45-032 Opole

pokój 211 Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Telefon kontaktowy

Telefon:

zadzwoń

Adres e-mail

sleziak@uni.opole.pl

Strona internetowa

http://iisib.wpt.uni.opole.pl

 Komplet dokumentów od kandydatów przyjmowany jest od 29.01.2020


Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: inżynieria środowiska i kierunków inżynierskich na politechnice. Wymagania na studia drugiego stopnia: dyplom inżynierski lub licencjacki z kierunków pokrewnych z koniecznością uzupełnienia różnic programowych w ostatnim, dodatkowym semestrze studiów.

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga
Ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia 1