Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Języki obce w służbie publicznej, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-JOSP-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Języki obce w służbie publicznej
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe angielski, polski, rosyjski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Maius UO, pl. Kopernika 11, pok. 201, 203 2. piętro,
tel.: 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://josp.wfil.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Czego uczy kierunku Języki obce w służbie publicznej?

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu dwóch języków obcych (rosyjskiego na poziomie C1 i angielskiego na poziomie B2) oraz zdobyciu podstaw sprofilowanych pod kątem pracy w administracji i biznesie oraz szeroko pojmowanej służbie publicznej.  

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych z przedmiotami  społeczno-administracyjnymi (np. wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego, marketing w sektorze publicznym, etyka służby publicznej, itp.) oraz przedmiotami z zakresu nowych technologii (narzędzia informatyczne w pracy biurowej, zintegrowane systemy zarządzania w urzędach, itp).     

 

Studentów obowiązuje także  3-tygodniowa praktyka zawodowa (po II semestrze studiów).

Język wykładowy:  polski, rosyjski, angielski

 

Uczymy:

 

 • j. rosyjskiego (dla początkujących – oferujemy ponad 900 godzin: osiągamy poziom C1),
 • j. angielskiego (dla średniozaawansowanych – rozpoczynamy od B1, oferujemy 210 godzin, osiągamy B2).

 

Inne przedmioty – np.

 • Organizacja i zarządzanie;
 • Etykieta w urzędach;
 • Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego;
 • Marketing w sektorze publicznym;
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji;
 • Organizacja pracy biurowej kancelaryjnej;
 • Narzędzia informatyczne w pracy biurowej;
 • Etyka służby publicznej;
 • Podstawy europejskiego prawa gospodarczego;
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu;
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu;
 • kursy dodatkowe (zmienne) prezentujące warsztat badawczy instytutu, wydziału, uczelni

Dlaczego warto studiować Języki obce w służbie publicznej na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje:

 • interdyscyplinarny charakter studiów,
 • szeroka i atrakcyjna oferta programowa adresowana do osób już pracujących (pozwalająca pogodzić aktywność zawodową z nauką), osób zamierzających podjąć pracę w najbliższym czasie oraz do absolwentów szkół średnich pragnących poznać j. rosyjski, doskonalić kompetencje lingwistyczno-komunikacyjne z j. angielskiego oraz nabyć lub ugruntować umiejętności i wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, polityki publicznej i pracy biurowej,
 • nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów,
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra naukowa.

 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

 

Studenci mogą uczestniczyć także w życiu prężnie działających kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską). 

Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji trwające 2-3 tygodnie. Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?         

            

Absolwent kierunku Języki obce w służbie publicznej posługuje się dwoma językami obcymi. Zna specjalistyczne słownictwo administracyjne i biznesowe oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w językach obcych.

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy w instytucjach, które należą do sektora publicznego, organizacjach o charakterze biznesowym, jak i jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne.
 
Możliwe miejsca zatrudnienia:

 • instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej,
 • przedsiębiorstwa import-eksport,
 • firmy prywatne.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

 

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku - Język biznesu lub na innych  pokrewnych kierunkach.

 

Szczegółowe informacje o kierunku:

 

Wydział Filologiczny
http://josp.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,60
poziom rozszerzony 0,80
3 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
3 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.