Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kulturoznawstwo, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 1-PRK-KULT-D3
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Kulturoznawstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Pl. Kopernika 11, pok. 201, 203; 2.piętro
45-040 Opole,
tel. 77 54 16 005, 77 54 16 003
Godziny otwarcia sekretariatu 08:00 - 15:00
Adres WWW http://kult.wfil.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Czego uczy się na Kulturoznawstwie?

Na studiach kulturoznawczych kształci się młodą kadrę menadżerów, animatorów kultury i trendseterów. Studenci zaangażowani są w międzynarodową wymianę myśli i osiągnięć naukowych, otrzymują klasyczne wykształcenie kulturoznawcze, obejmujące teorię i historię kultury, studia nad kulturami tradycyjnymi, wiedzę na temat literatury, sztuki, filmu, teatru i nowych mediów, dzięki czemu rozumieją współczesną kulturę i potrafią się w niej sprawnie poruszać. Kształcimy w zakresie komunikacji międzykulturowej, aby absolwenci byli przygotowani do działania w środowisku wielokulturowym i sprostali wyzwaniom nowych trendów w kulturze. Uszczegółowienie i pogłębienie wiedzy zapewniają zajęcia fakultatywne, wybierane przez studenta z puli oferowanej przez inne wydziały Uniwersytetu Opolskiego.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących obszarów kształcenia:

Social media manager: Absolwent otrzymuje wiedzę dotyczącą zarządzania mediami społecznościowymi i społecznością w internecie, poznaje kulturowe aspekty mediów społecznościowych, podstawy marketingu, wiedzę dotyczącą budowania marki/wizerunku, a także umiejętności w zakresie grafiki komputerowej. Umożliwia się mu  poznanie zasad formułowania przekazów medialnych, poznaje sposoby rozwiązywania konfliktów i zarządzania sytuacją kryzysową. Zdobywane umiejętności pozwalają na zatrudnienie w różnych organizacjach biznesowych w każdej branży, której pracodawcy tworzą społeczność swoich pracowników lub w działach marketingu będąc odpowiedzialnym za zarządzanie społecznością klientów danej marki

Fashion kultura i promocja: Absolwent otrzymuje wiedzę dotyczącą historii oraz współczesnych trendów świata mody, a także organizowania eventów modowych, podstaw marketingu, budowania reputacji marki, zarządzania firmą. Umożliwia się mu  poznanie zasad formułowania przekazów medialnych, podstaw dziennikarstwa modowego. Zdobywane umiejętności pozwalają na zatrudnienie w agencjach i firmach z otoczenia mody, w redakcjach pism modowych oraz o tematyce lifestylowej (fashion editors), agencjach konsultingowych zajmujących się modą, a także szeroko rozumianym marketingu.

Popkultura i nowe media: Absolwent otrzymuje wiedzę dotyczącą współczesnej kultury popularnej i zagadnień związanych z nowymi mediami, blogo- i vlogosferą, historią science-fiction, kulturą pulp i komiksu, filmu popularnego. Umożliwia się mu  poznanie zasad formułowania przekazów medialnych, podstaw dziennikarstwa oraz strategii reklamy. Zdobywane umiejętności pozwalają na zatrudnienie w instytucjach kultury, w redakcjach pism, a także szeroko rozumianym marketingu.  

Działalność studencka

Studenci kierunku Kulturoznawstwo mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe m.in.: Koło Naukowe Kulturoznawców, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie kulturoznawstwa i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci Kulturoznawstwa (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

  • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,
  • wydawnictwach,
  • archiwach,
  • organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny,
  • branży PR, reklamie,
  • agencjach i frmach z otoczenia mody,
  • redakcjach pism modowych oraz o tematyce lifestylowej (fashion editors),
  • agencjach konsultngowych zajmujących się modą.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo może kontynuować naukę na kierunku Game studies II stopnia.

Szczegółowe informacje o kierunku

Wydział Filologiczny

http://kult.wfil.uni.opole.pl/


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 40 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,575
poziom rozszerzony 0,70
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,225
poziom rozszerzony 0,30

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Przedmiot do wyboru: j. obcy, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, wiedza o tańscu, język łaciński i kultura antyczna.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,80
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna * 0,15

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.