Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Design i komunikacja społeczna, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 2-PRK-DES-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Design i komunikacja społeczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3-letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Uniwersytet Opolski
Budynek Główny
ul. Oleska 48
Pokój 317 INP
Sekretarze komisji
Łukasz Masnyk - lmasnyk@uni.opole.pl
Tomasz Chojnowski - tchojnowski@uni.opole.pl
tel. 77 452 74 39
Adres WWW http://socjologia.wns.uni.opole.pl/
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Co to jest design?

Design, inaczej projektowanie społeczne, to szerokie, kompleksowe podejście, obejmujące następujące zagadnienia:

– myślenie projektowe (design thinking);
– projektowanie dóbr i usług;
– projektowanie różnych form komunikacji międzyludzkiej;
– badania społeczne zorientowane na potrzeby klientów.

 Kompetencje, które zdobywasz po studiach:

Studia te rozwijają wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne, a także pozwalają na zdobycie praktyki zawodowej. Na naszych studiach:

•    poznasz różne formy komunikowania – w tym także metody kreatywnego pisania tekstów komercyjnych (reklamowych), informacyjnych, publicystycznych i naukowych oraz podstaw projektowania graficznego
•    zrealizujesz badania i analizy w obszarze projektowania społecznego
•    poznasz problematykę badań ewaluacyjnych, etnograficznych oraz analizy jakościowej, ilościowej, sieciowej i wizualnej
•    nauczysz się wykorzystania nowoczesnych programów komputerowych wspomagających badacza (np.: SPSS, Atlas.TI, Gephi, NodeXL, Limesurvey i inne)
•    zaplanujesz swoją karierę zawodową
•    poznasz metody zarządzania projektami i zespołami

Praktyki zawodowe są realizowane po drugim roku studiów:  w sektorze firm  prywatnych i instytucji publicznych (samorządu i urzędów państwowych) ale także w obszarze mediów, instytucjach kultury.

Zobacz pełen program studiów dla kierunku Design i komunikacja społeczna: PROGRAM STUDIÓW

Praca po studiach

Rynek pracy dla specjalistów zajmujących się projektowaniem społecznym rozwija się bardzo dynamicznie. Wiedza o projektowaniu (usług, relacji i produktów) oraz komunikacji daje szerokie możliwości pracy w różnych zawodach i wielu typach organizacji prywatnych i publicznych:
•    agencjach badawczych i reklamowych
•    biurach projektowych
•    instytucjach kultury
•    urzędach i instytucjach publicznych
•    mediach tradycyjnych i Internetowych
•    w przedsiębiorstwach oferujących produkty i usługi w Internecie
•    stowarzyszeniach i fundacjach społecznych

Dlaczego warto wybrać kierunek Design i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Opolskim?

W ramach naszych studiów kładziemy nacisk na społeczne i kulturowe aspekty projektowania.
Oferujemy zajęcia wzbogacające wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, są to między innymi przedmioty: Historia projektowania społecznego, Historia architektury, Historia sztuki, Zrównoważony rozwój.

Doskonalimy komunikację werbalną i wizualną, w ramach zajęć takich jak: Teoria i praktyka komunikacji, Ikonosfera i kompetencje wizualne, Warsztaty pisarskie, Podstawy projektowania graficznego.

Przedstawiamy możliwości badań przestrzeni Internetu, przykładowe zajęcia podejmujące te zagadnienia to: Technologie informacyjne,Media cyfrowe i przemysły kreatywne.

Wprowadzamy w zagadnienia zarządzania projektami i grupami – między innymi w ramach takich zajęć: Zarządzanie kreatywnymi projektami i zespołami; Partycypacja społeczna, Badania ewaluacyjne, Projektowanie strategiczne.

Nasi studenci założyli Studenckie Koło Designu „Kwadratura”, w którym realizują ciekawe pomysły społeczne i wspomagające przyszłą karierę zawodową.

Indywidualnie podchodzimy do rozwoju każdego studenta. Zajęcia prowadzimy w małych grupach, w formie nowoczesnej: warsztaty, laboratoria, e-learning, jak i klasycznej: wykładów, seminariów.

Możliwość kontynuowania studiów na II stopniu:

Absolwent socjologii może kontynuować edukację na studiach magisterskich na różnych kierunkach społecznych i humanistycznych.
Polecany przez nas kierunek to socjologia studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Opolskim  (w języku polskim lub angielskim)  w ramach jednego z pięciu specjalistycznych modułów:

– Design i projektowanie społeczne
– Intercultural Communication (studia w języku angielskim)
– Badania socjologiczne w praktyce społecznej
– Socjologia problemów społecznych
– Socjologia organizacji

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetowąDESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Znajdź nas na Facebooku:  @SOCJOLOGIA.OPOLE

 

 

 


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia, uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 język polski pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,375
poziom rozszerzony 0,50

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
* Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 język polski część pisemna matury 0,50
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,50
ocena końcoworoczna * 0,20

* Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

** Dowolny przedmiot zdawany na maturze, za wyjątkiem j. polskiego.