Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka, I stopień, inżynierskie, 3,5-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 3-KRK-IN-DI3
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia inżynierskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 70
Czas trwania 3,5-letnie
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Oleska 48
45-052 Opole
pokój 215
tel. (77) 452 72 26 , (77) 452 72 15
rekrutacja.informatyka@uni.opole.pl
Adres WWW http://www.informatyka.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
 • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (03.09.2020 06:00 – 02.10.2020 12:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

Informatyka na UO

Podstawą nauczania Informatyki na Uniwersytecie Opolskim jest przyjazna i kameralna atmosfera, która wpływa na zacieśnianie stosunków z młodą, ale jednocześnie doświadczoną kadrą. Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na zajęciach, jak i podczas konsultacji, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, pomoc mogą uzyskać również drogą elektroniczną.

 W trakcie zajęć główny nacisk położony jest na zrozumienie oraz praktyczne zastosowanie omawianych zagadnień. Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów kierunkowych do wyboru i ich treści dopasowywane są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych potrzeb rynku dzięki stałej współpracy i wymianie doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu. W szczególności zajęcia mogą być prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych branż rynkowych, wykorzystujących metody informatyczne i matematyczne.

 Instytut Informatyki jest partnerem programów Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, CISCO® Networking Academy oraz Oracle Academy.

 

Czego uczy się na informatyce?

Są to specjalistyczne studia informatyczne koncentrujące się na zagadnieniach, z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje okres studiów nabywając rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne zapewniające mu pewny start w życiu zawodowym. Maksymalnie wykorzystujemy nasze nowoczesne laboratoria – mniej niż połowa zajęć kierunkowych (wykłady i ćwiczenia) odbywa się poza nimi.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty podstawowe i kierunkowe, z których wiele może być wybieranych przez studentów. Dzięki temu studenci mają możliwość ukierunkowania kształcenia wg swoich zainteresowań oraz planów dotyczących przyszłej pracy zawodowej.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy,
 • Technologia informacyjna,
 • Wychowanie fizyczne.

Przedmioty podstawowe, m.in.:

 • Logika dla informatyków,
 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Matematyka dyskretna,
 • Metody probabilistyczne i statystyka,
 • Fizyka,
 • Podstawy elektroniki, elektrotechniki i miernictwa.

Przedmioty kierunkowe, m.in.:

 • Programowanie,
 • Systemy komputerowe,
 • Architektura komputerów,
 • Systemy operacyjne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Sieci komputerowe,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Teoretyczne podstawy informatyki,
 • Sztuczna inteligencja,
 • Systemy wbudowane.

Przedmioty kierunkowe do wyboru, m.in.:

 • Aplikacje bazodanowe .Net,
 • Aplikacje internetowe,
 • Webowe systemy wyszukiwania informacji,
 • Kodowanie i kompresja,
 • Kryptografia,
 • Aplikacje mobilne,
 • Programowanie .Net,
 • Programowanie w języku Java,
 • Jakośœć usług internetowych,
 • Grafika komputerowa czasu rzeczywistego,
 • Rozpoznawanie obrazów,
 • Programowanie gier,
 • Hurtownie danych,
 • Metody numeryczne,
 • PHP i bazy danych,
 • Programowanie sieciowe.

 

Działalność studencka

Nasi studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań działając w Kole Naukowym Informatyków oraz innych organizacjach studenckich (takich jak Samorząd Studencki, Chór Akademicki czy Akademicki Związek Sportowy). W ramach działalności koła naukowego studenci uczestniczą w wykładach, warsztatach, konferencjach, konkursach. Organizują pokazy i warsztaty dla uczniów szkół średnich. Pomagają w organizacji Opolskich Festiwali Nauki.

 

Co można robić po tych studiach?

 Absolwent studiów inżynierskich dobrze rozumie działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiada wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania, umożliwiającą aktywny udział w realizacji różnorodnych projektów informatycznych. Posiada też umiejętność programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Ponadto, posiada wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych, sztucznej inteligencji, systemów wbudowanych, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer.

 Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. 

 

Co wyróżnia informatykę na UO?

Nasze atuty to:

 • nowe atrakcyjne przedmioty odpowiadające potrzebom rynku pracy,
 • dobra infrastruktura (przestronne sale konwersatoryjne, dostępne dla studentów pracownie komputerowe, multimedialne sale wykładowe, superszybkie łącze internetowe),
 • możliwość korzystania w trakcie studiów z licencjonowanego oprogramowania renomowanych firm, także na prywatnym sprzęcie komputerowym,
 • przemyślane dopełnianie studiów poprzez seminaria, szkolenia, odczyty, spotkania z pracodawcami, praktyki zawodowe, obozy naukowe i rekreacyjne oraz wymiany studentów.

 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia (3.5-letnich inżynierskich) na kierunku Informatyka może kontynuować naukę na studiach II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim - Informatyka (1,5-roczne).


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 informatyka lub matematyka pisemna poziom podstawowy 0,75
poziom rozszerzony 1

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 informatyka lub matematyka część pisemna matury 1
ocena końcoworoczna * 0,40

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.