Z dniem 15 lipca 2020r. PMWSZ w Opolu została włączona do Uniwersytetu Opolskiego jako Wydział Nauk o Zdrowiu. Tym samym kandydaci stali się kandydatami Uniwersytetu Opolskiego. Niektóre z warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/21 mogły ulec zmianie ale wymagania rekrutacyjne pozostawiono bez zmian.
Unia Europejska
Rekrutacja 2020 - poznaj Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Economics (w zakresie International Business), I stopień 3-letnie, stacjonarne, w języku angielskim

Szczegóły
Kod 4-PRK-E.IB-S.L.3
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia licencjackie
Języki wykładowe angielski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej hello@uni.opole.pl.
Adres WWW http://studies.uni.opole.pl
Wymagane dokumenty
  • świadectwo maturalne lub równoważne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 18.08.2020 15:00)

About the Programme

The Bachelor’s Programme in International Business provides specific knowledge, tools and experience required to become a successful international business leader. During this programme a person will gain complex knowledge of economics, finance and business leadership of inter- and multinational enterprises.

 

Advantages of the Programme

Our students are provided with business and intercultural skills essential for leading and managing inter- and multinational companies and organization. They get to know different approaches to conducting business and the formalities accompanying them.

 

Work Opportunities and Further Education Options

Having graduated from the International Business programme, one can take up work in international and multinational enterprises or international agencies of public entities. They can be employed in the field of marketing, finance, banking or trade and perform business analysis. The graduate of International Business can apply for MA studies at any European university.


The full programme of the study can be found here.

Tuition fee

Citizens of Poland and EU/EFTA as well as the Pole's Card holders study free of charge.

Tuition fee for foreign students amounts to 5000 PLN per academic year.

Contact

For general information and enquiries please contact:
Office for International Study Programmes
Katowicka 87B, 45-061 Opole
tel. +48-77-452 72 92
e-mail: hello@uni.opole.pl
web: studies.uni.opole.pl


Zasady kwalifikacji

 

Minimalna liczba punktów będąca podstawą do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia uzyskana przy zastosowaniu poniższej tabeli wynosi 30 punktów.

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw

 

LP.

Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT CZĘŚĆ % PKT
1 matematyka pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40
2 język obcy pisemna

poziom podstawowy 0,15
poziom rozszerzony 0,20
3 przedmiot do wyboru * pisemna

poziom podstawowy 0,30
poziom rozszerzony 0,40

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.
*Przedmiot do wyboru: geografia, WOS, historia lub j. polski.

 

KANDYDACI ZE "STARĄ MATURĄ"

LP. Przedmiot Ocena Waga
1 matematyka część pisemna matury 0,40
2 język obcy część pisemna matury 0,20
ocena końcoworoczna 0,10
3 przedmiot do wyboru ** część pisemna matury 0,40
ocena końcoworoczna * 0,20

*Ocena końcoworoczna przeliczana jest na punkty zgodnie z tabelą umieszczoną w załączniku 4 Uchwały Senatu i będzie uwzględniana tylko w sytuacji, kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

**Przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia lub j.polski.