Unia Europejska

Rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Teologia kanoniczna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod 5-PRK-KAN-S.M.2
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Kierunek studiów Teologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Wymagane dokumenty
  • Dokument uprawniający podjęcie kształcenia na kierunku Teologia kanoniczna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (20.04.2020 08:00 – 07.09.2020 15:00)

Zasady kwalifikacji

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów

 

Jednostka kwalifikacyjna Waga

Ocena z dyplomu Jednolitych Studiów Magisterskich z Teologii

1

O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci kierunku: Teologia (jednolite magisterskie).